Kaj pa storiš ti, ko ti zmanjka energije?

Na našem blogu ste lahko že večkrat prebrali o tem kako pomembno je, da znamo sami poskrbeti za dobro energijo na delovnem mestu in jo širiti tudi na ostale zaposlene. Zasledili ste lahko tudi različne nasvete, ki vam pri tem pomagajo.  Danes pa vam bomo predstavili rezultate študije, kjer so avtorji želeli preveriti katere strategije z upravljanjem energije uporabljajo zaposleni in če so te strategije tiste, ki resnično zvišujejo vitalnost in znižujejo utrjenost na delovnem mestu oziroma kako dobro je znanje zaposlenih o strategija upravljanja z energijo. Preverite ali bi tudi vi dobili podobne rezultate, če bi ocenjevali lastne strategije polnjena baterij na delovnem mestu!

Udeležence so prosili, če lahko na seznamu, kjer so bile navedene različne strategije upravljanja z energijo, označijo, kako pogosto se poslužujejo katere izmed, njih na lestvici od 1 do 5  (1-sploh ne in 5-zelo pogosto).  Poleg tega pa so z vprašalniki preverjali tudi vitalnost (npr. na delovnem mestu imam veliko energije in zagona) ter utrujenost (npr. na delovnem mestu se počutim izčrpanega). Omenjen seznam je vseboval tako strategije, ki so povezane z delom  (npr. preverjanje mailov, menjava naloge, pisanje seznama nalog, ki jih je potrebno opraviti, pogovor s sodelavcem, učenje nečesa novega, ipd) kot tudi strategije, ki  niso povezane z delom (npr. pitje vode, malica, odhod na stranišče, pitje kave, pogovor s sodelavcem o prostem času, poslušanje glasbe, brskanje po internetu, gledanje skozi okno, meditacija, kajenje, ipd.)

Rezultati so pokazali, da so bile najpogosteje uporabljene strategije, ki so povezane z delom:

 1. Preverjanje mailov
 2. Menjava nalog
 3. Pisanje seznama nalog, ki jih je potrebno opraviti
 4. Ponudba pomoči sodelavcu
 5. Pogovor s sodelavcem ali supervizorjem

Pet najpogosteje uporabljenih strategij, ki pa se ne povezujejo z delom, pa so bile:

 1. Pitje vode
 2. Malica
 3. Obisk stranišča
 4. Pitje kave
 5. Fizična aktivnost (sprehod, pretegovanje)

Poleg tega, da so avtorji ugotovili katere strategije se najpogosteje uporabljajo na delovnem mestu, so si zastavili tudi vprašanje, če so le te povezane z vitalnostjo in utrujenostjo na delovnem mestu. Z drugimi besedami ali te strategije resnično pripomorejo k povrnitvi energije na delovnem mestu.

Izkazalo se je, da nobena izmed najpogosteje uporabljenih strategij povezanih z delom ni bila pomembno povezana z vitalnostjo ali utrujenostjo. Prav tako niti prve 3 najpogosteje uporabljene strategije, ki niso povezane z delom, niso bile v pomembni povezavi z vitalnostjo. Se pa je z nizko ravno vitalnosti povezovala strategija pitja kave. Ko pa so pogledali rezultate povezane z utrujenostjo, pa so naleteli na nekoliko drugačen izid. Utrujenost se je namreč povezovala si tremi najpogostejšimi z delom ne povezanimi strategijami in sicer z: malico, obiskom stranišča in pitjem kave. Kar pomeni, da se zaposleni največkrat poslužujejo teh dejavnosti, ko se počutijo utrujene. Na splošno se je pokazalo, da ljudje večkrat uporabljajo strategije, ko so utrujeni in ne z namenom povečanja energije na delovnem mestu, ko še niso utrujeni.

A vseeno so avtorji preverili tudi katere pa so strategije, ki se v največji meri povezujejo z utrujenostjo in vitalnostjo na delovne mestu, ne glede na pogostost uporabe.  Strategije uravnavanja energije, ki so povezane z vitalnostjo so bile:

 • Učenje nečesa novega
 • Osredotočanje na tisto, kar mi pri delu prinaša užitek
 • Postavljanje novih ciljev
 • Narediti nekaj, kar bo osrečilo sodelavce
 • Vzeti si čas, da pokažemo spoštovanje svojim sodelavcem
 • Iskanje povratne informacije
 • Ocenjevanje lastnega napredka pri delu
 • Ocenjevanje smiselnosti lastnega dela

Zanimivo je bilo, da so vse naštete strategije sodile v skupino strategij, ki so povezane z delom. Med tem ko se je z utrujenostjo povezovala le ena z delom povezana strategija in sicer razglabljanje o problemih.  To nakazuje, da se omenjene strategije povečini povezane z visoko ravno vitalnosti in ne z utrujenostjo.

Med strategijami, ki  niso povezane z delom, pa se je z vitalnostjo povezovala le strategija meditacije.  Ostale pa so se pozitivno povezovale z utrjenostjo. Iz tega lahko sklepamo, da so te strategije večinoma povezane z nizko stopnjo vitalnosti in visoko ravnjo utrujenosti.  Torej je pri upravljanju z energijo več pozornosti potrebno nameniti strategijam, ki se nanašajo na delo in ne ravno obratno, kot bi se nam morda na prvi pogled lahko zdelo.

Energije, ki na delovnem mestu uspešno upravljajo z energijo bi lahko razvrstili v tri skupine:

 • Strategije povezane z učenjem: Ko se ljudje učijo, rastejo in se razvijajo. Prav tako postajajo bolj odprti za nove stvari, kar pa se kaže v večjem zanosu in vitalnosti.
 • Strategije povezane z odnosi: Visoko kvalitetni odnosi na delovnem mestu generirajo in ohranjajo energijske vire in opremljajo zaposlene z energijo, da se dela lotijo in ga dobro opravijo.
 • Strategije povezane z iskanjem smisla pri delu: Ko ljudje čutijo, da je njihovo delo pomembno, postanejo bolj kreativni, zadovoljni in predani.

Iz teh ugotovitev lahko sklepamo, da so strategije, ki so povezane z učenjem, pomenom in pozitivnimi odnosi, tiste, ki pomagajo ustvariti pozitivno doživljanje sebe in drugih na delovnem mestu. Prav tako pa lahko pomagajo posamezniku in skupini, da uravnavajo svoje energijo, vedenje in čustva v skladu z organizacijskimi pravili in pričakovanji.

Zakaj pa se je izkazalo, da zaposleni uporabljajo povsem druge strategije? Razlago lahko iščemo v tem, da so najpogosteje uporabljene strategije v vlogi distraktorjev , kadar so zaposleni utrujeni in potrebujejo nekaj odmora, kar pa nakazuje na to, da je raven energije že zelo osiromašena.  Morda zaposleni menijo, da bodo s tem, ko bodo znižali utrujenost tudi povrnili energijo.

Avtorji pa so poleg tega omenili, da se jim zdi zanimivo, da strategije, ki jih je moč velikokrat zaslediti v medijih (npr. počitek, pisanje dnevnika, oditi na svež zrak), niso bile povezane ne z utrujenostjo in ne z vitalnostjo. Morda torej vseeno te strategije niso najbolj učinkovite za povrnitev energije med delom.  Seveda pa ne smemo izključiti njihovega potenciala v smislu povračila energije med prostim časom.

Kaj pa vi storite, ko vam na delu primanjkuje energije?

Vir:

 • Fritz, C, Lam, C., F. in Spreitzer, G., M. (2011). It’s the Little Things That Matter: An Examination of Knowledge Workers’ Energy Management. Academy of Management Perspectives, 28-39.

Bi radi preverili kakšno je stanje energije v vašem podjetju? Bi radi preprečili energetski mrk? Sedaj imate odlično priložnost. Vključite se v Nacionalno merjenje organizacijske energije. Kako? Preverite tukaj. 

Prav tako se lahko naročite na prejemanje novic, ki se nanašajo na projekt in tematiko organizacijske energije. V spodnji okvir samo vnesite vaš email naslov.

Newsletter-blog
Sending