Če se odločite za SREBRNI PAKET, boste pridobili (s krepkim tiskom so označene prednosti, ki jih dobite s srebrnim paketom in ne sodijo v osnovi paket):

 • Osnovno analizo energije vaše organizacije, ki daje vodstvu temeljno sliko o počutju zaposlenih, njihovi delovni energiji, medosebnih odnosih in njihovem načinu razmišljanja; Analiza obsega 10-12 strani in jo prejmete v e-obliki. Osnovna analiza vsebuje tudi primerjalne podatke o stanju organizacijske energije v Sloveniji za preteklo leto
 •  Certifikat Dobre energije, če dosežete enotni indeks 2,5 ali več
 • Objavo imena in osnovnega logotipa organizacije na portalu Organizacijska energija*(mere logotipa 300 x 300 slikovnih točk)*
 • 2 gratis udeležbi na razglasitvi rezultatov (december)
 • Primerjalno analizo s slovenskimi organizacijami za tekoče leto (po zaključnem merjenju, predvidoma decembra ).
 • Primerjalno analizo z organizacijami iz panoge za obdobje treh let (po zaključnem merjenju, predvidoma decembra)
 • Katalog ukrepov za izboljšanje organizacijske energije
 • Objava logotipa organizacije na portalu z aktivno povezavo*
 • Objavo oglasne pasice organizacije na portalu www.organizacijska- energija.si* (mere oglasne pasice 600 x 200 slikovnih točk)
 • Objava logotipa organizacije na konferenci Organizacijska energija (december)
 • Merjenje organizacijske energije za 5 ločenih enot, vsaka enota merjenja prejme svoje poročilo
 • Krovno poročilo v e-obliki, ki vsebuje tudi posamične rezultate za vse enote merjenja
 • Osebno predstavitev rezultatov s predlogi ukrepov za izboljšanje ( 1 ura)
 • 2 gratis udeležbi na konferenci Organizacijska energija (december)
 • Možnost objave intervjuja z izbrano osebo iz organizacije na blogu www.organizacijska- energija.si* ali v strokovnem gradivu konference
 • Objava ½ oglasa v strokovnem gradivu konference (mere oglasa; pokončni = 104 x 246 mm ali ležeče = 180 x 123 mm)

 

Cena srebrnega paketa: 2300 EUR (Cena ne vsebuje DDVja)

*V kolikor organizacija ne želi oglasnih objav, to  v celoti spoštujemo, kar pa ne vpliva na ceno paketa.

Se nam želite pridružiti?

Začutite energijo vaše organizacije

Prijavite se!