Posebej za vas izvedemo tudi strateško delavnico za oblikovanje ukrepov za dvig organizacijske energije.

  • Na delavnici, na podlagi dobljenih rezultatov pri merjenju organizacijske energije, oblikujemo ukrepe za izboljšanje organizacijske energije ter izdelamo načrt implementacije ter spremljanja učinkov.
  • Delavnica traja 4 andragoške ure
  • Število oseb na strateški delavnici je omejeno na 16 oseb. Predlagamo, da se je udeležijo vodje ter predstavniki kadrovske službe oz. osebe, ki bodo spremljale implementacijo ukrepov.
  • Delavnico v celoti prilagodimo potrebam organizacije.
  • Na delavnici uporabljamo najsodobnejše moderatorske metode (K rešitvam usmerjen pristop (SFA), Svetovna kavarna (WC), Metoda pozitivnega poizvedovanja (AI)…)

Cena strateške delavnice je 1500 EUR (Cena ne vsebuje DDVja)

Pri prijavi oz. naročilu izberite izvajalca delavnice med razvojnimi partnerji projekta