RAZVOJNI PARTNERJI

INŠTITUT SOFOS

Inštitut Sofos si je zadal poslanstvo razvoj orodij za prenos znanja  in razvoj kompetenc. V skladu s svojim poslanstvom raziskuje različne pristope upravljanja znanja kot tudi vplive učnih aktivnosti za razvoj  in zadrževanje talentov. Svoja spoznanja prenaša v prakso podjetij in organizacij z oblikovanjem učinkovitih  strategij  za upravljanje znanja, ki vodi k dvigu učinkovitosti tako za organizacije kot na ravni posameznika . Na ta način plemenitijo tudi prakso  poslovnega izobraževanja in  gradijo nove programe poslovnega usposabljanja in izobraževanja.

E  | info@sofos.si     | www.sofos.si

Sofos-krog

O.K. CONSULTING

Podjetje O. K. Consulting je bilo ustanovljeno v letu 1999. Naš tim sestavlja sedem odličnih strokovnjakov, pet psihologov, sociologinja in  zdravnik, usposobljenih za svetovanje in izobraževanje na različnih področjih poslovne psihologije.

V motu podjetja O. K. Consulting  »plemenitimo človeški potencial« je zajet tudi cilj našega delovanja:

strokovna in osebnostna rast zaposlenih na različnih področjih dela in na različnih nivojih vodenja, kot tudi spodbujanje boljšega timskega dela v podjetjih in drugih ustanovah.

E  | info@okconsulting.si     | www.okconsulting.si

LOGO BarvenNaOranznem

RACIO RAZVOJ, HR&M Consulting

Racio razvoj HR&M Consulting nadaljuje 25-letno tradicijo delovanja družbe Racio razvoj d.o.o. Deluje kot projektna mrežna organizacija s povezanimi HRM eksperti komplementarnih področij – sociologija, psihologija, ekonomija, … Raziskovalni, razvojni in svetovalni projekti se raztezajo na celotno področje strateškega upravljanja s človeškimi viri, tako v organizacijah javnega sektorja kot gospodarstva. Med drugim je uveljavljen izvajalec mnenjskih raziskav (fokus na organizacijski  energiji, organizacijski kulturi, klimi, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih), kjer izpostavlja benchmarking ter partnerstvo vodjem in HR funkciji pri doseganju trajnosti sprememb.

E  |  info@raciorazvoj-hrm.si   | www.racio-razvoj.si

Racio razvoj_lucka_logo-1

RESONANČNI COACHING

Resonančni coaching prinaša vibracijsko usklajenost z željami in cilji posameznika ali organizacije, ki se odloči doseči spremembo, bodisi na osebnem bodisi poslovnem področju. Predstavlja aktivacijo lastnih sposobnosti, spretnosti, znanj, izkušenj in talentov, torej vsega, kar nas podpira, ter opuščanje in spreminjanje tistega, kar nas ovira, npr. omejujoča prepričanja, obrambne strategije, vedenjski vzorci. V svojih predavanjih, delavnicah in coachingu Iris Kline Arih, resonančna coachinja, spodbuja k zavedanju, k polnosti izkušanja življenja ter oblikovanju novih možnosti – novih izbir in novega vedenja. Uspeh označuje kot občutek radosti, notranjega miru, samozavestnega soočanja s sedanjostjo ter želje po razvoju in povezovanju.

| info@resonancnicoaching.si  | www.resonancnicoaching.si

iris.kline-arih logo

VIDEOCENTER

Video center je odgovor na vprašanje »Kako se premaknemo iz točke A do točke X«. Negotovosti umikamo s poti preko različnih pristopov in orodij – od psihološkega ocenjevanja, delavnic ob video in avdio programih ter vplivnih knjigah, do intenzivnega skupinskega dela z delavnicami, seminarji ali poglobljenim 1-na-1 coachingom. Pomoč dostavimo na posamezniku prilagojen način, pri čemer ostajamo osredotočeni na cilj.

|  info@videocenter.si   | www.videocenter.si

Videocenter

IZOR

IZOR – Inštitut za organizacijske rešitve opravlja dejavnosti razvoja in vodenja projektov, organizacije korporativnih dogodkov, uredniškega delovanja ter marketinškega svetovanja in odnosov z javnostmi na predvsem v povezavi z HRM, delovnim pravom, varstvom osebnih podatkov, nepremičninskim trgom, turizmom, lokalno samoupravo in podjetniškim mreženjem. Tako lahko nastopi kot partner v pripravi in izvedbi celotnega projekta ali dela, pri katerem organizacije potrebuje strokovno znanje in pomoč.

E  | info@izor.eu   | www.izor.eu

IlZOR-LogoKoncni2-e1445767911721

INSIGHTS

Podjetje Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov, d.o.o., si je za svoje poslanstvo zadalo življenje človeka skladno z njegovimi/njenimi talenti. Skozi različne metode – delavnic, srečanj, svetovanj, treningov in coachingov (adapt, gestalt, TA, NLP, izrazno, s pomočjo konjev in psov ter drugo) najprej odkrijemo vzorce, ki ljudi zadržujejo v neželenih, najpogosteje ponavljajočih situacijah, nato pa jim pomagamo razviti talente in zaživeti v polnosti lastnih potencialov po svoji lastni meri – tako posameznikom, skupinam, timom kot tudi podjetjem. Na ta način doprinesemo k bolj polnemu in osmišljenemu življenju posameznika, skozi to pa tudi učinkovitejšim in uspešnejšim podjetjem. Svoje znanje, izkušnje in razvoj talentov prenašamo na mlajše generacije tudi kot predavatelji na Doba fakulteti ter v različnih mentorskih shemah – Zavoda Y, Modela M IRDO, mentorske sheme Združenja Manager.

www.insights.si

insights-logo-crn

AKADEMSKI PARTNERJI

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO

Zgodovina Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete se začenja z letom 1951 in prvim predstojnikom prof. dr. Mihajlom Rostoharjem.  Vse od takrat pa predstavniki oddelka za psihologijo skrbijo za pedagoško, organizacijsko in publicistično dejavnost v psihološki stroki na slovenskem. Poleg tega je poskrbljeno tudi za številna strokovna in raziskovalna dela v sklopu oddelka oz. fakultete ali zunaj njega. Delo na Oddelku za psihologijo je organizirano v aktivnosti 7 kateder in služb, ki pokrivajo celotno področje in usmeritve v psihologiji. 

www.psy.ff.uni-lj.si

psy

MLC FAKULTETA ZA MANAGEMENT IN PRAVO LJUBLJANA

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je edina fakulteta v slovenskem visokošolskem prostoru, ki razvija interdisciplinarne študijske programe managementa in poslovnega prava po zgledu uveljavljenih tujih univerz in poslovnih šol. Fakulteta razvija model prakse in profesionalnega razvoja, ki podpira študijski proces z vidika zagotavljanja čim višje stopnje zaposljivosti diplomantov. Programi in študijski proces so fleksibilni in prilagojeni potrebam posameznikov, študentov in podjetnikov, ki že delujejo v poslovnem okolju. MLC Ljubljana ustvarja akademsko skupnost, ki gradi socialno in poslovno mrežo vseh njenih članov.

 |www.mlcljubljana.com

logo_beli (2) (1)

AMBASADORJI PROJEKTA

SLOVENSKA KADROVSKA ZVEZA

Slovenska kadrovska zveza je vseslovenska organizacija, ki povezuje 14 društev za kadrovsko dejavnost – 13 regionalnih in eno študentsko. Trenutno v njej deluje več kot 700 članov. S svojim delovanjem želijo razvijati center za izmenjavo dobrih praks, mreženje ter sooblikovanje. Deluje s poslanstvom povezovanja strokovnjakov za delo z ljudmi, da bi razvijali sebe, svoje sodelavce in stroko ter profesionalno in etično prispevali k razvoju družbe in gospodarstva. Njihova vizija se zato glasi: Z razvijanjem ljudi soustvarjamo družbo.

E  | sekretar@skz.si  | www.skz.si

slovenska_kadrovska_zveza_300dpi1-300x169

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestna občina Ljubljana je ena od enajstih mestnih občin v Sloveniji,  katere središče je mesto Ljubljana, glavno mesto Slovenije. Razdeljena je na 14 četrtnih skupnosti. Je največja mestna občina v Sloveniji s 289.518 prebivalci (vir Wikipedija). V Mestni občini  deluje 34.183 podjetij, ki skupaj ustvarjajo 203.878 delovnih mest. Podjetja s sedežem v Mestni občini Ljubljana ustvarijo 38 odstotkov prihodka in 32 odstotkov dodane vrednosti celotnega slovenskega gospodarstva (Vir Zlati kamen). Aktualni župan Mestne občine Ljubljana je Zoran Janković.

www.ljubljana.si

DRUŠTVO PSIHOLOGOV SLOVENIJE

Društvo psihologov Slovenije je prostovoljno strokovno združenje psihologov Slovenije. Namen društva je aktivno povezovanje in sodelovanje psihologov z namenom uveljavljanja stroke in kompetenc psihologov, nudenje medsebojne strokovne podpore, izobraževanje, usposabljanje in informiranje psihologov. Prav tako je namen tudi promoviranje psihološke dejavnosti v Sloveniji, skrbeti za kakovost izvajanja psihološke dejavnosti na področju Slovenije in krepiti identiteto psihologov.

www.dps.si

logo-c2b48780

MEDIJSKI PARTNERJI

DELO

Medijska hiša Delo je že več kot 55 let vodilno in najvplivnejše podjetje na slovenskem medijskem trgu ter pomemben oblikovalec javnega mnenja. Slovenskim bralcem vsak dan posreduje kakovostne in ažurne informacije, spodbuja bralno kulturo in ozaveščenost prebivalstva ter med prvimi odpira pomembne družbene teme. S tem odgovorno prispeva k demokratizaciji slovenske družbe in njenemu usposabljanju za kakovosten in ozaveščen razvoj v širšem okolju.

www.delo.si

300_delo

PLANET GV

Naša glavna dejavnost je izobraževanje in povezovanje. Letno organiziramo več kot 200 izobraževalnih dogodkov, od akademij do strokovnih konferenc in posvetov. Konference in posvete izvajamo v sodelovanju z vodilnimi stanovskimi in poklicnimi združenji ter priznanimi strokovnjaki. Naša vizija je z ustvarjanjem in inovativnim posredovanjem znanja povezovati ljudi in organizacije ter nenehnim dvigom vednosti postati vaš dolgoročni strateški partner pri doseganju osebne in poslovne uspešnosti!

www.planetgv.si

Planet-gv_logo+tagline_primarni_pozitiv_rgb

ZDRUŽENJE MANAGER

Združenje Manager smo največje združenje managerjev in managerk v Sloveniji. Povezujemo več kot 1100 slovenskih managerjev in managerk in že 29 let spodbujamo razvoj managerskega poklica v Sloveniji. Z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju gospodarskega okolja v Sloveniji soustvarjamo rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in tako sooblikujemo slovenski družbeni prostor.

www.zdruzenje-manager.si/sl/

ZM

HRM REVIJA

Revija HRM je strokovna revija za vodenje in razvoj ljudi pri delu. Seznanja z novostmi in aktualnimi tematikami, trendi in razvojem ter dobrimi praksami na področja vodenja, upravljanja in razvoja ljudi. Prispevke pripravljajo priznani tuji in domači strokovnjaki. Je nepogrešljiva sopotnica voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.

E  | info@hrm-revija.si   I| www.hrm-revija.si

glava_hrm

PSIHOLOGIJA DELA

Na spletni strani Psihologija dela, ki jo ustvarjajo študentje Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, najdete najnovejše izsledke raziskav, razmišljanja, uporabne povezave, avdio-video gradivo in še veliko drugih zanimivih stvari s področja zaposlovanja, izobraževanja in razvoja ter organizacijskega vedenja. Spletna stran širi spoznanja, ki so uporabna tako za strokovnjake, ki delujejo na tem področju, kadrovike ter vse vedoželjne, ki želijo izvedeti več o psiholoških procesih dela

 I| www.psihologijadela.com

psihologija-dela-300x124

NAVDIHNI ME

Portal Navdihni.me je nastal iz potrebe ustvarjalk, da predstavljamo zgodbe ljudi za ljudi. Takšne zgodbe, ki navdihujejo k premisleku, rasti, spremembi, k temu, da ljudje spoznamo, resnično razumemo in dojamemo, da je vse odvisno od nas, od našega pogleda, dojemanja naše okolice in življenja. To so zgodbe ljudi, ki so stopili iz svoje cone udobja; ali  prešli nenavadne poti; ali storili nekaj čudovitega za druge ljudi.   Zgodbe »malih« in »velikih« ljudi.   Zgodbe ljudi za ljudi. Da bo vsak lahko v sebi iskal moč. Da bo vsak lahko sebi navdih.

 I| https://navdihni.me/

Logo Navdihni.Me

ORGANIZATOR PROJEKTA

SOFOS

Inštitut Sofos je bil ustanovljen leta 1999 s poslanstvom raziskovanja različnih pristopov in metod merjenja učinkovitosti organizacij, posameznikov in timov. Pri svojem delu povezuje znanost in prakso ter s dognanji bogati tako poslovno kot znanstveno javnost v obliki konferenc in strokovnih objav.

 I| www.sofos.si

Sofos-krog