Če se odločite za BRONASTI PAKET, boste pridobili (s krepkim tiskom so označene prednosti, ki jih dobite z bronastim paketom in ne sodijo v osnovni paket):

 • Osnovno analizo energije vaše organizacije, ki daje vodstvu temeljno sliko o počutju zaposlenih, njihovi delovni energiji, medosebnih odnosih in njihovem načinu razmišljanja; Analiza obsega 10-12 strani in jo prejmete v e-obliki. Osnovna analiza vsebuje tudi primerjalne podatke o stanju organizacijske energije v Sloveniji za preteklo leto.
 • Certifikat Dobre energije, če dosežete enotni indeks 2,5 ali več.
 • Objavo imena in osnovnega logotipa organizacije na portalu Organizacijska energija*
 • 1 gratis udeležbo na razglasitvi rezultatov (december)
 • Primerjalno analizo s slovenskimi organizacijami za tekoče leto (po zaključnem merjenju, predvidoma decembra).
 • Primerjalno analizo z organizacijami iz panoge za obdobje treh let (po zaključnem merjenju, predvidoma decembra)
 • Katalog ukrepov za izboljšanje organizacijske energije
 • Objavo logotipa organizacije na portalu z aktivno povezavo*.
 • Objavo oglasne pasice organizacije na portalu www.organizacijska- energija.si*. (600 x 200 slikovnih pik)
 • 1 gratis udeležba na konferenci Organizacijska energija (december)
 • Objava logotipa organizacije na konferenci Organizacijska energija (december)
 • Objava 1/3 oglasa v strokovnem gradivu konference (velikost oglasa 180 x 82 mm)

Cena bronastega paketa: 1400  EUR (Cena ne vsebuje DDVja)

*V kolikor organizacija ne želi oglasnih objav, to  v celoti spoštujemo, kar pa ne vpliva na ceno paketa.

Se nam želite pridružiti?

Začutite energijo vaše organizacije

Prijavite se!