Če se odločite za ZLATI PAKET, boste pridobili (s krepkim tiskom so označene prednosti, ki jih dobite z zlatim paketom in ne sodijo v osnovi paket):

 • Osnovno analizo energije vaše organizacije, ki daje vodstvu temeljno sliko o počutju zaposlenih, njihovi delovni energiji, medosebnih odnosih in njihovem načinu razmišljanja; Analiza obsega 10-12 strani in jo prejmete v e-obliki. Osnovna analiza vsebuje tudi primerjalne podatke o stanju organizacijske energije v Sloveniji za preteklo leto
 •  Certifikat Dobre energije, če dosežete enotni indeks 2,5 ali več
 •  Objavo imena in osnovnega logotipa organizacije na portalu Organizacijska energija* (mere logotipa 300 x 300 slikovnih točk)
 • 3 gratis udeležbe na razglasitvi rezultatov (december)
 • Primerjalno analizo s slovenskimi organizacijami za tekoče leto (po zaključnem merjenju, predvidoma decembra)
 • Primerjalno analizo z organizacijami iz panoge za obdobje treh let (po zaključnem merjenju, predvidoma decembra).
 • Katalog ukrepov za izboljšanje oganizacijske energije
 • Objava logotipa organizacije na portalu z aktivno povezavo*
 • Objavo oglasne pasice organizacije na portalu www.organizacijska- energija.si (600 x 200 slikovnih pik)*
 • Objava logotipa organizacije na konferenci Organizacijska energija (december)
 • Merjenje organizacijske energije za 10 ločenih enot. Vsaka enota merjenja prejme svoje poročilo (Vsaka nadaljnja enota merjenja se zaračuna 120 EUR/enoto).
 • Krovno poročilo v e-obliki, ki vsebuje rezultate za vse enote merjenja.
 • Osebno predstavitev rezultatov s predlogi ukrepov za izboljšanje (1 ura).
 • 3 gratis udeležbe na konferenci Organizacijska energija (december)
 • Možnost objave intervjuja z izbrano osebo iz organizacije na blogu www.organizacijska- energija.si ali v strokovnem gradivu konference*
 • Objava 1/1 oglasa v strokovnem gradivu konference*(mere oglasa 210 x 297 mm)

 

Cena zlatega paketa: 3400 EUR (Cena ne vsebuje DDVja)

*V kolikor organizacija ne želi oglasnih objav, to v celoti spoštujemo, kar pa ne vpliva pa na ceno paketa.

Se nam želite pridružiti?

Začutite energijo vaše organizacije

Prijavite se!