Vodenje za dvig organizacijske energije 

ISSN 2738-4985

 

Revija Vodenje za dvig organizacijske energije je produkt projekta Organizacijska energija, ki ga izvajamo kontinuirano od leta 2016. Revija izhaja enkrat letno ob dogodku, kjer razglasimo rezultate nacionalnega merjenja organizacijske energije.  V reviji objavljamo strokokovne članke iz področja raziskovanja fenomena organizacijske energije.

Revija je namenjena vodjem in kadrovskim strokovnjakom ter vsem, ki se želijo poglabljati v področje organizacijske energije ter sproščanja talentov ter zmožnosti ljudi.

...

Naslovnica

LETNIK 5, ŠT.5 / DECEMBER 2022

V letošnji reviji Vodenje za dvig organizacijske energije smo  v ospredje postavili skrb za ustvarjanje energijsko spodbudnega delovnega okolja. V njej se sprašujemo o tem, ali je treba na novo izumiti delo, saj stari vzorci ne zadovoljujejo več v zadostni meri potreb ljudi. Sprašujemo se kako oblikovati ekonomsko zdravo, psihološko stimulativno in čustveno nagrajeno delovno okolje? Po paradigmi H2H (Human to Human) so to tudi glavni HRM elementi trajnostne rasti organizacij in naša skupna odgovornost je, da se podamo na pot raziskovanja regeneracije (in ne izčrpavanja) človeške energije.  

V reviji pišejo:  dr. Danijela Brečko, Kirsten Buck, Kim Cameron, Urška Lan, Urška Merljak in Perry Timms

Preberite jo!

...

Vodenje za dvig organizacijske energije 2021-naslovnica

LETNIK 4, ŠT. 4 / DECEMBER 2021

V letošnji reviji Vodenje za dvig organizacijske energije smo  v ospredje postavili skrb za osebno energijo, njihov skupek je namreč vir kolektivne in v delovnih organizacijah vir organizacijske energije. V njej pišemo o pomenu psihološke varnosti in njenemu vplivu na organizacijsko energijo. Radovednega bralca bodo zagotovo zanimali načini in poti za krepitev odporne prožnosti,  v reviji pa boste našli tudi  učinkovite praktične pristope za boljše ravnanje z osebno energijo na delovnem mestu.

.

V reviji pišejo:  Manica Bohar, dr. Danijela Brečko, dr. Srečko Devjak, dr. Milan Hosta, Tadej Petek, mag. Natalie Cvikl Postružnik, Elizabeth Grau Sauders

Preberite jo!

...

Vodenje za dvig organizacijske energije_2020_naslovnica-4

LETNIK 3, ŠT. 3 / DECEMBER 2020

V reviji Vodenje za dvig organizacijske energije 2020 se osredotočamo na  iskanje odgovorov, kako gospodariti z energijo zaposlenih v kriznih situacijah, katere aktivnosti so energijsko učinkovite in katere ne, odkrivamo povezavo med gradniki organizacijske energije ter lastnostmi avtopoietične osebnosti (samozavedanje, svobodna volja…), opozarjamo na nove  dejavnike motivacije pri “kovidskem” človeku in izpostavjamo osebno zgodbo energijskega preboja, ki nam govori, da verjemimo v svoj glas. Pišemo tudi o veščinah čustveno-inteligentne komunikacije skozi prizmo osebne energije.

V reviji pišejo: mag. Mari Božič, dr. Danijela Brečko, dr. Heike Bruch, Meta Grošelj, dr. Dan Podjed.

Preberite jo!

...

Vodenje za dvig organizacijske energije 2019-naslovnica

LETNIK 2, ŠT. 2 / DECEMBER 2019

V reviji Vodenje za dvig organizacijske energije 2019 pišemo o tem, kako prebudimo zmagovalno energijo v nas, o energiji in vodenju, o energiji za zmago, ki je stvar odločitve, kjer predstavljamo zmagovalni preboj japonskega skakalca Ryoyu Kobayashija.   Odkrivamo še, kako s čuječim zavedanjem do agilne transformacije podjetij ter kakšno vlogo igra humor pri spodbujanju produktivne energije.  Razkrivamo tudi kako z  energijski coachingom vplivatti nase in na druge, da svoje delo opravimo kar najboljše ter predstavljamo dve izbrani dobri praksi gospodarjenja z organizacijsko energijo. Revija vsebuje notranjo prilogo Organizacijska energija vzdolž statističnih regij Slovenije.

V reviji pišejo: dr. Danijela Brečko, dr. Franci Čeč, Matej Golob, Marina Hrs, Iris Kline Arih, Tadeja Zupan.

Preberite jo!

...

Naslovka

LETNIK 1, ŠT. 1 / DECEMBER 2018

V reviji Vodenje za dvig organizacijske energije 2018 pišemo o uravnoteženi energiji dobrega vodenja in vodje sprašujemo ali vodijo z dobro ali slabo energijo ter razkrivamo njihovo vlogo pri gospodarjenju z organizacijsko energijo.  Raziskujemo energijo za spremembe in razkrivamo skrivnost uspeha Igorja Kokoškova in slovenske košarkarske reprezentance na Evropskem košarkarskem prvenstvu. Predstavljamo povezanost med osebno energijo in energijo organizacije ter izmenjujemo dobre prakse gospodarjenja z organizacijsko energijo v podjetju RLS merilna tehnika. V reviji tudi celovito predstavljamo partnerje projekta Organizacijska energija.

V reviji pišejo: dr. Danijela Brečko, mag. Natalie Cvikl Postružnik, Simona Klančnik, dr. Lucija Mulej  Mlakar, Tina Zakrajšek.

Preberite jo!