Katere vrste energije poznamo?

Med podjetji ali znotraj podjetja, med različnimi oddelki, v različnem časovnem obdobju, lahko opažamo razlike v organizacijski energiji. Te razlike odražajo različno energijsko stanje podjetja oz. oddelka. Energijsko stanje znotraj vsakega podjetja lahko opredelimo s pomočjo dveh dimenzij: kakovostjo in intenzivnostjo.

Intenzivnost organizacijske energije izraža, do kakšne stopnje so ljudje aktivirali svoj čustveni, spoznavni in vedenjski potencial. S tem mislimo stopnjo čustvene napetosti, pazljivosti, interaktivnosti in komunikativnosti. Razlikujemo med visoko in nizko intenzivnostjo. Prva je značilna za visoko stopnjo čustvene vpletenosti, mentalne aktivacije in zavzetosti, slaba intenzivnost pa opisuje nizko stopnjo teh stanj.

Kakovost organizacijske energije opisuje, kako ljudje uporabljajo svojo energijo – koliko so čustvene, spoznavne in vedenjske sile konstruktivno usklajene z njihovimi cilji. Pri tem razlikujemo med pozitivno in negativno organizacijsko energijo. Za pozitivno je značilna konstruktivna uporaba osebnih potencialov. Ljudje svoja čustva, sposobnost razmišljanja, pozornost, trud in dejavnosti usmerjajo v okrepitev svojih ciljev. Negativna osebna energija pa kaže pomanjkanje na usmerjenost k ciljem. Povzroča uničevalno uporabo osebnih potencialov. Ko je energija negativna, posameznik kaže čustva, kot so strah, razočaranje in nezadovoljstvo. Osebe z visoko negativno energijo mislijo in se vedejo na načine, ki niso skladni z njegovimi cilji ali pa celo delujejo proti skupnemu cilju.

Kombinacija teh dveh vidikov energije omogoča opredelitev štirih vrst stanja energije:

  • Produktivna energija pomeni intenzivna pozitivna čustva, veliko pozornosti ter intenzivno dejavnost. Zmogljivosti se sprostijo in usmerijo k doseganju ključnih ciljev.
  • Ravnodušna inertnost se kaže v šibkih negativnih čustvih, kot so nezadovoljstvo, razočaranje in obžalovanje. Prevladujejo miselna lenobnostnost, nezanimanje ali čustvena odmaknjenost in celo omrtvičenost.
  • Korozivna energija pomeni negativno notranjo napetost. Precej energije se vlaga v reševanje notranjih težav ter neproduktivne dejavnosti, vse to pa ljudi oropa življenjske sile in odpornosti.
  • Udobna inertnost pomeni, da so ljudje sicer zadovoljni, toda ne pa tudi dovolj živahni. Prevladujejo šibka, a pozitivna čustva, kot sta umirjenost in zadovoljstvo, primanjkuje pa vitalnosti, budnosti in odločne akcije, ki je nujna, če hočemo izpeljati pomembne spremembe.

Bi radi preverili kakšno je stanje energije v vašem podjetju? Bi radi preprečili energetski mrk? Sedaj imate odlično priložnost. Vključite se v Nacionalno merjenje organizacijske energije. Kako? Preverite tukaj. 

Prav tako se lahko naročite na prejemanje novic, ki se nanašajo na projekt in tematiko organizacijske energije. V spodnji okvir samo vnesite vaš email naslov.

Newsletter-blog
Sending