ORGANIZACIJSKA ENERGIJA: Kaj je to?

Si tudi vi, v vašem podjetju, zastavljate vprašanja: ”Kaj je formula za uspeh podjetja? Kaj je tisto, kar nekatera podjetja požene proti vrhu?” Odgovor se skriva v glavni gonilni sili vsakega podjetja. Torej v zaposlenih ter njihovi potencialni energiji, ki jo lahko vložijo pri doseganju zastavljenih ciljev.

Temu fenomenu pravimo tudi organizacijska energija in jo lahko opišemo kot silo, ki jo pri doseganju svojih ciljev sprosti podjetje. Njena moč kaže, koliko čustvenega, umskega in vedenjskega potenciala se je sprostilo pri doseganju ciljev. Ne smemo je enačiti z vsoto energije posameznikov v podjetju, čeprav je z njo povezana. Individualna energija vsakega zaposlenega (predvsem pa vodij) vpliva na organizacijsko energijo in tudi obratno. Prav tako je ne smemo enačiti z zavzetostjo zaposlenih, čeprav je zavzetost njen dober pokazatelj. Zavzeti posamezniki namreč prispevajo k pozitivni organizacijski energiji in obratno: odlična energija v podjetju spodbuja zaposlene k zavzetosti!

Delovanje organizacijske energije lahko občutimo, kajti narekuje intenziteto, tempo in vzdržljivost delovnih in inovacijskih procesov ter procesov sprememb v podjetju.  Torej je ključni dejavnik delovne uspešnosti in tesno povezana z uspehom podjetja. Lahko bi tudi rekli: ”Kazalec uspešnosti niso bilance stanja, mnogo resničnejši pokazatelj je energija organizacije in način njenega upravljanja” (Garry Jacobs, CEO Svetovne akademije znanosti in umetnosti)

V organizacijski energiji in njenem opravljanju pa je moč med podjetji ali pa celo znotraj enega podjetja zaslediti velike razlike.  Nekatera podjetja tako od jutra do večera ”vozijo v peti predstavi” in so nenehno pod blagim, poživljajočim stresom, zaposleni pa se kljub povprečnim plačam ne pritožujejo. Nasprotno pa lahko srečamo podjetja, ki kljub obetavnim idejam in močnemu potencialu ne napredujejo, saj se zaposleni v lenobnem vzdušju otepajo vsake spremembe ali izziva, njihovo delovanje pa spominja na počasno vožnjo avtomobila z vključeno ročno zavoro.

Bi radi preverili v kateri ”prestavi vozi” vaše podjetje ? Odkrili recept kako lahko spremenite organizacijsko energijo vašega podjetja v optimalno? Sedaj imate odlično priložnost. Vključite se v Nacionalno merjenje organizacijske energije. Kako? Kliknite tukaj.