Vodenje za dvig organizacijske energije 2021

Drugo leto “nove normalnosti” smo začeli previdno in ga nadaljevali optimistično. Ob izteku leta pa se lahko vprašamo ali je bil to realni optimizem ali morda evforičnost ob prvih dobrih novicah sredi poletja. Kje smo trenutno na kolektivni energijski krivulji? Nas je morda zaustavila nostalgija po “starih dobrih časih” in še vedno upamo, da bo jutri vse tako kot je bilo včeraj? Če je temu tako, potem našo energijo porabljamo za boj z nečim, kar se je že zgodilo in ne za oblikovanje prihodnosti, kakršno želimo živeti.

Tri leta zapored (2017, 2018 in 2019) smo bili priča stalnemu porastu indeksa organizacijske energije.  V prvem letu “nove normalnosti” je indeks nekoliko padel. Kaj se je zgodilo v letu 2021? Zagotovo kar nekaj sprememb, med drugimi tudi spremembe vrednot. Odnosi so nam postali pomembnejši kot so bili pred dvema letoma. Povečala se je tudi potreba po varnosti, danes ljudje dajejo prednost stabilnosti delodajalca pred izzivnim delom in višino finančne kompenzacije… Kako je vse to vplivalo na kolektivno energijo? 

Na letošnji konferenci Vodenje za dvig organizacijske energije, bomo v ospredje postavili skrb za osebno energijo, njihov skupek je namreč vir kolektivne in v  delovnih organizacijah vir organizacijske energije. Spoznavali bomo energijske potenciale človeka, njegove zmožnosti usmerjanja energije ter preizkusili tudi izbrane praktične pristope za boljše ravnanje z osebno energijo. Za piko na i bomo predstavili še rezultate merjenja organizacijske energije 2021 ter izmenjali dobre prakse.

Danijela Brečko, vodja projekta Organizacijska energija

Program

9.oo -9.15                           Sprejem in uvodna dobrodošlica/Reception and welcome performance

                                             Mag. Natalie Cvikl Postružnik, moderatorka, prokuristka Insights, družbe za odkrivanje in razvoj potencialov


9.15 – 10.00                      Psihološka varnost in ustvarjanje produktivne energije/ Psychological Safety and creating

                                             Productive Energy  

                                            Tadej Petek,  direktor, višji svetovalec in trener podjetja Develor/CEO, senior consultant and trainer in Develor 


10.00 – 10.45                     Energijska formula odporne prožnosti/Energy formula of resiliant flexibility

                                              dr. Milan Hosta, The Resilience Institute Europe

                              


10.45 – 11.30                      Ravnanje z osebno energijo na delovnem mestu  / Managing Personal Energy at the    

                                               workplace      

                                              Manica Bohar, Energy & Relationship managment (EnR Manica Bohar)


11.30 – 11.45                      Organizacijska energija 2021 – predstavitev rezultatov merjenja ter podelitev nagrad

                                             / Organisational Energy 2020 – presentation of measurement results  and award  

                                              ceremony,

                                             dr. Danijela Brečko,  vodja projekta Organizacijska energija, Sofos / Project leader of Organisational

Energy,  Sofos


11.45 –                                 Zdravica dobri energiji/Celebration of Good Energy


Iz vsebine

Psihološka varnost in ustvarjanje produktivne energije

Tadej Petek

Oblikovanje psihološke varnosti  (PV) je v današnjem času ena pomembnješih vodstvenih nalog. Je ključ preživetja v spreminjajočem se in negotovem svetu. Naj vsak vodja ve, zakaj in kako graditi psihološko varnost in kako graditi kulturo sobivanja in sodelovanja.  Na konferenci bomo skozi prizmo primera pomanjkanja PV predstavili kaj sploh je psihološka varnost na delovnem mestu, kakšen vpliv ima na organizacijsko kulturo in še zlasti na produktivno energijo ter inovativnost. Prav tako pa bomo predstavili, kako (do)graditi psihološko varnost v treh korakih.  Strnjena predstavitev  sicer kompleksne tematike nam bo omogočila prepoznavanje vzrokov morebitne manjše učinkovitosti. Seznanili se bomo z orodji, tehnikami ter rutinami, ki omogočajo in pomagajo razvijati psihološko varnost ter predstavili povezave ter sovplivanje s produktivno (pozitivno) energijo, brez katere ni prave psihološke varnosti.

...

Energijska formula odporne prožnosti

dr. Milan Hosta

Šteje tisto, kar merimo. In mi znamo izmeriti, kar šteje za doseganje dobre odpornosti in pretočnosti zaposlenih. Biti odporno prožen pomeni dvoje: (1) dobro prenesti pritisk in se bogatejši za izkušnjo spet postaviti na noge in (2) se spretno izogniti ali pa učinkovito prilagoditi okoliščinam, ki jih ne moremo prenesti ali spremeniti v naš prid. V izjemno dinamičnih in tudi negotovih časih je ključno, da človek ve, kje leži njegova izvorna moč in kako lahko ohranja dobro pretočnost življenjske energije. Vodje podjetij ali organizacijskih enot morajo v takih časih biti zgled in še posebej gojiti empatijo do zaposlenih. Vendar empatija zahteva visoko zavest in jemlje energijo. Ne morete se povezati, če ste izčrpani, razočarani, prestrašeni ali zaskrbljeni. Pripraviti se tako, da zagotovite, da boste to moč izžarevali na druge, je veščina, ki se jo da izmojstriti. Temu pravimo pretočna osebnost, ki jo krasi odporen in zdrav organizem. O učinkih in o korakih, ki vodijo do visoke odpornosti povemo več na srečanju. 

...

Ravnanje z osebno energijo na delovnem mestu

Manica Bohar

Osebna energija posameznikov je močan vir za podjetje. Z visoko energijo lahko ustvarjamo kulturo uspešnosti in rasti. Tako kot z drugimi viri (denar, čas,…) se je tudi s svojo osebno energijo potrebno naučiti zavestno ravnati. To pomeni, da redno skrbimo za dotok sveže energije, sproščanje nastalega stresa in napetosti, reševanje notranjih konfliktov ter primerno ravnovesje med aktivno energijo in umirjenostjo.
Na delavnici bomo praktično pogledali, kako lahko s svojo osebno energijo upravljamo na delovnem mestu. Na konferenci bomo s pomočjo samoopazovanja spoznali, kaj nas na delovnem mestu z energijo polni in kje naša energija odteka v prazno (npr. v konfliktih). Naučili se bomo, kako se lahko v samo minuti nekoliko okrepimo, kadar potrebujemo dodatno energijo za zahteven pogovor. Ter kaj lahko storimo, da razelektrimo napetosti takoj po zahtevnem sestanku in s tem zmanjšamo negativen vpliv stresa na sledeče sestanke, odločitve ali medosebne odnose. Delavnica bo usmerjena v prenos nekaj praktičnih nasvetov, uporabnih vaj in dobre prakse.

Konferenco soustvarjajo/Conference is co-creating by…

...

…Tadej Petek 

Tadejeva  trenerska in svetovalna verodostojnost je posledica več kot 20 letne trenerske, fasilitatorske in svetovalne kariere, podprte z bogatimi praktičnimi izkušnjami spodročij vodenja in prodaje. Poslovne praktične izkušnje ter njegov osebni in vrednotni doprinos mu omogočajo odlično razumevanje poslovnih situacij in potreb. Izžareva globoko naklonjenost iskanju virov notranje motivacije, kar vidi tudi kot temelj za uspešnost kompleksnejših programov sistemskega razvoja zaposlenih v delovnem okolju, med katere sodi tudi dvig organizacijske energije za večjo strast in trajnostno rast.

...

…dr. Milan Hosta 

Raziskovalec zavesti, zavezan ljuboživosti. Je športni pedagog in doktor filozofije. Več kot 20 let navdihuje vse od otrok do starostnikov s svojimi programi na področju dihanja, zdravja, športa in pedagogike. V zadnjih letih pa se je posebej posvetil life-coachingu s poudarkom na krepitvi celostne odpornosti, pretočnosti in prizemljene duhovnosti. V okviru programov Dihalnice, Zdravilnice in HResilience nudi podporo visoko uspešnim posameznikom, elitnim športnikom, podjetjem in strankam z različnimi izzivi rasti ali preobrazbe ali z zdravstvenimi težavami. Je strokovni sodelavec Resilience Institute Global s sedežem v Švici. 

Je predavatelj na Fakulteti za vede o zdravju pri Univerzi na Primorskem, sodelavec Euro-mediteranske Univerze, član strokovnega sveta Slovenskega Coaching Združenja in EMCC Slovenija (European Mentoring & Coaching Council), World Business & Executive Coach Summit in International Breathwork Foundation. Je tudi profesionalni član Galileo Commission, ki raziskuje in širi meje znanosti, medicine in duhovnosti.

...

…Manica Bohar 

Srčna podjetnica, ki se že 18 let ukvarja z managementom osebne energije in poslovnih odnosov. Je močan empat, ki okrepljeno zaznava energijo in potenciale posameznika, a je hkrati zelo ciljno usmerjena in prizemljena. Sodeluje z najuspešnejšimi slovenskimi podjetji. Dela s ključnimi kadri, da se rešijo in izognejo pastem izgorelosti ter nadpovprečno izkoristijo svoje potenciale. 

Oblikovala je inovativen program za hitro prenovo notranjih moči in energije, imenovan Energijska Revitalizacija, ki je individualno prilagojen. Z njim je številnim posameznikom pomagala spoprijeti se z izčrpanostjo, predelati ujeto energijo zastalega stresa in čustev v telesu ter aktivirati svoje potenciale. Vodi Energy Boost delavnice in uči Energy Boost vaje za takojšen dvig energije. Predvsem pa je praktik, ki širi svoje znanje KAKO se dvigne nivo energije ter s tem naredi premik v kvaliteti dela in življenja. 

Po uradni izobrazbi dipl. ekonomistka, smeri marketing. Dela kot coach in trenerka osebne energije, poslovnih odnosov in čustvene inteligence. Je članica ICF, mednarodnega združenja coachev. Ves čas združuje znanja iz vzhoda ter praktično uporabna znanja in orodja iz zahodnega poslovnega sveta. Svoje znanje stalno širi in nadgrajuje. Tisto kar uči, se resnično trudi sama tudi živeti, zato vsakodnevno skrbi za obnovo svoje osebne energije. Najraje od vsega pa je čuteča mamica, ženska in žena, saj ji osebno največ pomeni čas in harmonija v družini. 

...

…mag. Natalie Cvikl Postružnik, moderatorka

Mag. Natalie Cvikl Postružnik se v okviru podjetja Insights d.o.o. ukvarja z razvojem potencialov ljudi in organizacij. S formalnega vidika združuje znanja s področja informacijske tehnologije, novinarstva, nemškega jezika s književnostjo ter lingvistike (FF, Karl-Franzes Universität Graz; Albert-Ludwigs Universität Freiburg) ter menedžmenta, kjer na FKPV pripravlja doktorsko nalogo s področja razvoja potencialov. Po skoraj 20 letiih delovnih izkušenj v lokalni in državni upravi, kot v korporaciji in neprofitnih organizacijah, je v letu 2013 stopila na samostojno pot s podjetjem Insights d.o.o., družbo za odkrivanje in razvoj potencialov. Je certificirana coachinja za vrhnji menedžment (licenca AoEC London), nosilka mednarodnega certifikata equine assisted coaching; je tudi certificirana vodja DO in TR ter certificirana NLP praktik z nevrologijo, kot tudi nosilka potrdila Train the Trainer. Je prejemnica najvišjega priznanja PRSS: PiarNaKvadrat osebnost, pa tudi priznanja za inovacijsko komunikacijsko strategijo (InCo/InJo), ter trikratna prejemnica naziva Naj učiteljica po izboru študentov Doba Fakulteta, kjer predava že več kot deset let. V 2020 je ob 30. obletnici Dobe Fakultete prejela posebno nagrado za prispevek razvoju pedagoškega poklica. Njeno poslanstvo je s strastjo odstirati tančice in pomagati prispeti na želeno pot posameznikom in organizacijam.

...

...

Organizacijska energija 2021

oe1

Kakšen je energijski naboj v drugem letu “nove noramlnosti”? Kaj je drugače glede na pretekla leta? Kaj smo se naučili? Kaj nam sporočajo rezultati raziskave merjenja organizacijske energije in kaj nam sporočajo prakse?

...

INFORMACIJE O DOGODKU

Datum: 7. decembra 2021 od 9:00 do 11:45

Lokacija izvedbe:  Online preko spletne platforme ZOOM!  Dan pred dogodkom vam bomo poslali povezavo za dostop.

Cena:  Vstop na konferenco je letos brezplačen!

PRIJAVA: Obvezna  pa je predhodna prijava preko spletnega obrazca. Po prejetju vaše prijave  vam bomo dan pred konferenco poslali povezavo do usposabljanja.