Agilnost in inovativnost sta postali novi gesli uspeha. Korporacijske zmage še nikoli niso bile bolj odvisne od ljudi, ki lahko prispevajo več kot le dobro opravljeno delo. Da pa lahko organizacije posežejo onkraj dobrega dela posameznikov in naredijo resnične preboje, je potrebna je prava energija, močna in produktivna.  To pomeni tudi nenehno ohranjanje motivacije in samomotivacije, ki se zdi sredi digitalnega vrveža in hitrega tempa življenja, izziv brez konca. Pomembno je, da znamo vzdrževati socialno kondicijo, da smo povezani z drugimi, dajemo in prejemamo energijsko podporo in tako vzdržujemo “notranji” pogon ter tako ustvarjamo pravi splet organizacijske energije, ki jo predstavlja skupek energij sodelavcev.

Kakšna energija je prevladovala v Sloveniji v preteklem letu?  

12. februarja 2024  smo obeležili rezultate merjenja organizacijske energije za leto 2023, kjer odkrivamo, koliko produktivne energije premorejo  slovenska podjetja.  Le to merimo skozi matriko štirih vrst energij, poleg energije produktivnosti so lahko prisotne še energija udobja, energija malodušja ter energija razjedanja. Vsaka vrsta energije se meri v razponu od 0-100 točk. Energija malodušja ter energija razjedanja sodita med nekakovostne energije in predstavljata grožnjo vsakemu podjetju, zato naj bi ju bilo čim manj, vsake do največ do 25 točk.

V projektu merjenja organizacijske energije je v letu 2023  sodelovalo 44 organizacij in timov ter 5.350 posameznikov.

 

Resultati OE 2023

Vir: Brečko 2024  (https://.organizacijska-energija.si)

 

Namerili smo 71 točk produktivne energije, 70 točk energije udobja, 30 točk energije malodušja ter 35 točk energije razjedanja.

Kazalci so se pri vseh vrstah energije  nekoliko poslabšali glede na predhodno leto, kar je prikazno na zgornji sliki za obdobje treh let.

 

Rezultati OE 2021-2023

Vir: Brečko, 2024 (https://organizacijska-energija.si)

V letu 2023 se je  produktivna energija znižala za eno točko, energija udobja pa se je znižala za 4 točke.  Zvišali pa sta se energija malodušja ter energija razjedanja  – obe za 5 točk. 

Enotni indeks organizacijske energije, ki predstavlja razmerje med kakovostnimi (energija produktivnost in energija udobja) ter nekakovostnimi  (energija razjedanja in energija malodušja) energijami se je v letu 2023 nekoliko poslabšal ter znaša 2,19 (leta 2022 je znašal 2,69). 

 

V gospodarstvu več zmagovalne energije

 

Letos se je gospodarski sektor precej bolje odrezal  v primerjavi z negospodarskim in dosegel povprečni indeks 2,70, negospodarski sektor pa 1,96. Razlika je najbolj očitna pri energiji razjedanja, kjer gosporski sektor dosega 29 točk, negospodarski sektor pa za 9 točk več (38 točk).

 

Gospodarstvo - javni sektor 2023

Vir: Brečko, 2024 (https://organizacijska-energija.si)

Najboljšo energijo imajo srednje velika podjetja 

 

Naredili smo primerjavo še vzdolž velikosti podjetij ter najboljšo energijo namerili v srednje velikih podjetjih  z 50 do 250  zaposlenimi.

 

Velika, srednja, majhna podjetja

Vir: Brečko, 2024 (https://organizacijska-energija.si)

Zmagovalci izbora Dobra organizacijska energija 2023

Letos je dober indeks organizacijske energije (2,50 ali več) izkazalo skupaj 21 organizacij, od tega 11 gospodarskih in 10 negospodarskih družb. ki smo jim podelili certifikate Dobra organizacijska energija. 

Zmagovalci izbora pa so:

  • V kategoriji malih podjetij je nagrada pripadla družbi Lineal iz Maribora z indeksom: 2,50
  • V kategoriji  srednje velikih podjetij je nagrado za najvišji indeks organizacoijske energije prejelo podjetje RLS Merilna tehnika iz Žej pri Komendi z indeksom: 3,64.
  • V kategoriji velikih podjetij, nobeno podjetje ni doseglo pogojev za certifikat Dobre organizacijske energije, zato v teh kategoriji nagrade nismo podelili.

Prejemnikom certifikatov Dobra energija ter zmagovalcem izbora iskreno čestitamo!

 


 

Predstavitev zmagovalcev izbora Organizacijska energija 2023

RLS CertifikatRLS, merilna tehnika, zmagovalec izbora v kategoriji srednje velikih podjetij

Podjetje RLS, Merilna tehnika deluje v panogi Izdelki široke rabe in industrijski izdelki in je letošnji rekorder med srednje velikimi podjetji.  Ob neverjetno hitri rasti, v zadnjih treh letih beležeijo 40% rast, jim uspeva ohranjati dobro energijo, zavzete in energične zaposlene. Pravijo, da je to povesano s spremembami, ves čas se nekaj dogaja in to jih drži v kondiciji. Inovativnost je zapisana v sam DNK podjetja.  Ljudem dopuščajo, da razmišljajo po svoje in prav vsi so uspešni – le pravo vlogo morajo imeti. Vrhunskih strokovnjakov  v RLSju tujina ne privlači, prej obratno, RLS je magnet za tuje strokovnjake. Morda tudi zato, ker ne prisegajo na natančno oblikovane cilje. Glavni cilj je vsako jutro priti v službo, potem pa jih okolje ustvarjalno »posrka« in v sodelovanju z drugimi se začnejo rezultati spontano udejanjati v stilu “Do your best”.  

 

 

 

 

 

 

 


 

Lineal, prejemnik  v kategoriji malih podjetijLineal - certifikat

Zagotavljanje kakovosti, celovitosti in racionalnosti rešitev ter tehnološka dovršenost v zadovoljstvo naročnika in končnih uporabnikov je vodilo podjetja Lineal d.o.o., podjetja za projektiranje in projektantski inženiring. Vodijo in izdelujejo najzahtevnejše projekte s področja inženirskih gradenj, predvsem cestne in komunalne infrastrukture ter prometa. Podjetje sicer deluje v panogi Storitve.

Kakovost osnovne dejavnosti zagotavlja izbran strokovni kader, skrb za stalno usposabljanje in izobraževanje ter zagotavljanje kakovostnih delovnih pogojev in sredstev, ustreznih dobaviteljev in dokumentacije zunanjega izvora. Njihova razvojna  in v prihodnost usmerjena vizija jih je že pripeljala med najuspešnejša podjetja na področju projektiranja inženirskih gradenj v Sloveniji, kar potrjuje tudi indeks organizacijske energije 2,50,ki so ga dosegli v letu 2023 s čimer so postali zmagovalec izbora v kategoriji majhnih podjetij.

 

 

 

 

 

 


 

Motivacija v digitalni dobi

S klikom na spodnjo sliko si lahko ogledate posnetek predavanja Motivacija v digitalni dobi, ki ga je ob priložnosti podelitve nagrad izvedel svetovno znani profesor dr. Velimir Srića, ambasador projekta Organizacijska energija. (Predavanje je v angleškem jeziku).

 Vodenje za dvig organizacijske energije 2023_Motivacija v digitalni dobi