Če se odločite za ZLATI PAKET, boste pridobili (s krepkim tiskom so označene prednosti, ki jih dobite z zlatim paketom in ne sodijo v osnovi paket):

 • Osnovno analizo energije organizacije, ki daje vodstvu temeljno sliko o počutju zaposlenih,  njihovi  delovni energiji, medosebnih odnosih in njihovem načinu razmišljanja . Analiza obsega 10 strani in jo prejmete v tiskani ter e-obliki.
 • Certifikat Dobre energije, v primeru, da dosežete  enotni indeks 2,5 ali več.
 • Objavo imena organizacije na portalu Organizacijska energija*
 • Primerjalno analizo s slovenskimi organizacijami.
 • Primerjalno analizo z organizacijami iz panoge. 
 • Primerjalno analizo med oddelki v organizaciji (do 10 enot merjenja). Vsaka enota merjenja prejme svoje poročilo
 • Krovno poročilo, ki vsebuje rezultate za vse enote merjenja
 • Osebno predstavitev rezultatov s predlogi ukrepov za izboljšanje ( 1 ura)
 • Objavo oglasne pasice organizacije na portalu Organizacijska energija (mere 300 x 300 slikovnih točk ali pikslov)*
 • Objava logotipa organizacije na portalu Organizacijska energija (600×200 px)*
 • Objava1/1 oglasa v reviji HR&M (mere oglasa 210 x 297 mm + 5 mm za porezavo)

 

Cena zlatega paketa: 2900 EUR (Cena ne vsebuje DDVja)

*V kolikor organizacija ne želi oglasnih objav, to v celoti spoštujemo, kar pa ne vpliva pa na ceno paketa.

Se nam želite pridružiti?

Začutite energijo vaše organizacije

Prijavite se!