PRIJAVA ZA SODELOVANJE  V  RAZISKAVI ORGANIZACIJSKA  ENERGIJA 2018 

V projekt se lahko  vključite od  15. februarja  2018 do  15. novembra 2018.  Zadnji rok za prijavo in začetek raziskave je 15. november 2018.

Spodbujamo zgodnje prijave, zato imajo vse organizacije, ki se vključijo v raziskavo  do 15. junija 2018 (začetek raziskave v organizaciji) 10-odstotni popust na vse pakete. 

Prijava za sodelovanje v raziskavi mora biti pisna. Prijave sprejemamo  preko spletnega obrazca , ki ga najdete v zavihku PRIJAVA.

Po prejetju prijave, vas  bomo  kontaktirali  in se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih.

VARSTVO PODATKOV

Podjetje/organizacija s prijavo za sodelovanje v raziskavi dovoljuje objavo svojega imena na portalu www.organizacijska-energija.si

Podjetje/organizacija s prijavo v raziskavi dovoljuje  uporabo navedenega e-naslova         partnerjem projekta Nacionalna raziskava Organizacijske energije in sponzorjem, ki so projekt podprli.   Organizator raziskave se zavezuje, da bo skrbno varoval  vse podatke, ki jih bo pridobil od podjetja oz. organizacije.

Na željo sodelujoče organizacije  se podpiše tudi posebna izjava o zaupnosti pridobljenih podatkov (NDA).

Rezultate (brez imena organizacije) bo organizator raziskave posredoval tudi strokovni komisiji za izbor podjetja/organizacije z najboljšim indeksom organizacijske energije.

Rezultate raziskave  bodo  lahko uporabili tudi vsi partnerji projekta za nadaljnje preučevanje fenomena organizacijske energije ter izdelavo klasterskih analiz,  vendar brez navedbe imen in drugih zaupnih podatkov  o  podjetju oz. organizaciji.

Rezultate raziskave bo organizator ali njegov pooblaščeni partner posredoval po zaključku raziskave za to pooblaščeni  osebi sodelujočega podjetja oz. organizacije v  roku 20 dni  po zaključku raziskave v organizaciji.

V primeru, da strokovna komisija uvrsti podjetje oz. organizacijo med  finaliste, ti dovoljujejo objavo svojega imena med finalisti na portalu organizacijska-energija.si kot tudi na zaključnem dogodku ter  v  drugih medijih.  Informacijo strokovne komisije o izboru finalistov, bo organizator sporočil  najkasneje 10 dni pred zaključnim dogodkom.

Na razglasitev rezultatov  so vabljeni predstavniki vseh organizacij, ki so sodelovala v projektu (število vabljenih je odvisno od izbire paketa). Dogodka pa se lahko udeležijo tudi  drugi.

Podjetja ali organizacije, ki bodo upravičena do nagrade in certifikata Dobre energije, se zavežejo da pošljejo  svojega izbranega predstavnika na podelitev nagrade, ki bo potekala na zaključnem dogodku.