Vodenje za dvig organizacijske energije 

ISSN 2738-4985

 

Revija Vodenje za dvig organizacijske energije je produkt projekta Organizacijska energija, ki ga izvajamo kontinuirano od leta 2016. Revija izhaja enkrat letno ob dogodku, kjer razglasimo rezultate nacionalnega merjenja organizacijske energije.  V reviji objavljamo strokokovne članke iz področja raziskovanja fenomena organizacijske energije.

Revija je namenjena vodjem in kadrovskim strokovnjakom ter vsem, ki se želijo poglabljati v področje organizacijske energije ter sproščanja talentov ter zmožnosti ljudi.

...

Vodenje za dvig organizacijske energije_2020_naslovnica-4

LETNIK 3, ŠT. 3 / DECEMBER 2020

V reviji Vodenje za dvig organizacijske energije 2020 se osredotočamo na  iskanje odgovorov, kako gospodariti z energijo zaposlenih v kriznih situacijah, katere aktivnosti so energijsko učinkovite in katere ne, odkrivamo povezavo med gradniki organizacijske energije ter lastnostmi avtopoietične osebnosti (samozavedanje, svobodna volja…), opozarjamo na nove  dejavnike motivacije pri “kovidskem” človeku in izpostavjamo osebno zgodbo energijskega preboja, ki nam govori, da verjemimo v svoj glas. Pišemo tudi o veščinah čustveno-inteligentne komunikacije skozi prizmo osebne energije.

V reviji pišejo: mag. Mari Božič, dr. Danijela Brečko, dr. Heike Bruch, Meta Grošelj, dr. Dan Podjed.

Preberite jo!

...

Vodenje za dvig organizacijske energije 2019-naslovnica

LETNIK 2, ŠT. 2 / DECEMBER 2019

V reviji Vodenje za dvig organizacijske energije 2019 pišemo o tem, kako prebudimo zmagovalno energijo v nas, o energiji in vodenju, o energiji za zmago, ki je stvar odločitve, kjer predstavljamo zmagovalni preboj japonskega skakalca Ryoyu Kobayashija.   Odkrivamo še, kako s čuječim zavedanjem do agilne transformacije podjetij ter kakšno vlogo igra humor pri spodbujanju produktivne energije.  Razkrivamo tudi kako z  energijski coachingom vplivatti nase in na druge, da svoje delo opravimo kar najboljše ter predstavljamo dve izbrani dobri praksi gospodarjenja z organizacijsko energijo. Revija vsebuje notranjo prilogo Organizacijska energija vzdolž statističnih regij Slovenije.

V reviji pišejo: dr. Danijela Brečko, dr. Franci Čeč, Matej Golob, Marina Hrs, Iris Kline Arih, Tadeja Zupan.

Preberite jo!

...

Naslovka

LETNIK 1, ŠT. 1 / DECEMBER 2018

V reviji Vodenje za dvig organizacijske energije 2018 pišemo o uravnoteženi energiji dobrega vodenja in vodje sprašujemo ali vodijo z dobro ali slabo energijo ter razkrivamo njihovo vlogo pri gospodarjenju z organizacijsko energijo.  Raziskujemo energijo za spremembe in razkrivamo skrivnost uspeha Igorja Kokoškova in slovenske košarkarske reprezentance na Evropskem košarkarskem prvenstvu. Predstavljamo povezanost med osebno energijo in energijo organizacije ter izmenjujemo dobre prakse gospodarjenja z organizacijsko energijo v podjetju RLS merilna tehnika. V reviji tudi celovito predstavljamo partnerje projekta Organizacijska energija.

V reviji pišejo: dr. Danijela Brečko, mag. Natalie Cvikl Postružnik, Simona Klančnik, dr. Lucija Mulej  Mlakar, Tina Zakrajšek.

Preberite jo!