Kdaj, če ne sedaj, je energija zaposlenih glavni konkurenčni dejavnik?

Že dolgo razmišljam o vzrokih uspeha oz. na drugi strani neuspeha. Je to način razmišljanja, je to odvisno od percepcije oz. našega doživljanja sveta okrog nas, je to odvisno od izbire naših aktivnosti… Leto 2020 je posebno. Učimo se sobivati z mikro virusom, ki je pahnil svet iz tečajev. Kadar se učimo, se vselej tudi spreminjamo. Spremembe so boleče, za nekatere celo usodne. Iz stališča organizacijske energije pa je pomembno, kam ljudje vlagajo svojo energijo? Ali v boj za ohranjanje starega ali v boj za ustvarjanje nečesa novega, na kar nas opozarjajo že stari modreci s Sokratom na čelu. Dobri gospodarji organizacijske energije vedo, da se je boriti s preteklostjo Sizifovo delo, v boju za nekaj novega  pa imamo vsaj možnost uspeha.

V torek, 8. decembra 2020 smo  tako obeležili letni zaključek projekta Organizacijska energija, kjer vsako leto merimo energijo v organizacijah in odkrivamo, koliko produktivne energije premorejo podjetja in organizacije.  Le to odkrivamo skozi matriko štirih vrst energij, poleg energije produktivnosti so lahko prisotne še energija udobja, energija malodušja ter energija razjedanja. Kajpak slednji dve predstavljata grožjo vsakemu podjetju.

...

Koliko imamo produktivne energija v Sloveniji v zahtevnem letu 2020?

 Organizacijska energija 2020-slika grafa

Primerjava vrednosti energijskih lestvic Slovenija 2018 – 2020

Kazalci so se pri vseh vrstah energije (vsaka energija se meri v razponu od 0-100 točk) tokrat  v primerjavi z leti 2019 in 2018 pomaknili nekoliko navzdol, kar je glede na zahtevnost leta 2020  manjši upad, kot smo ga pričakovali.

Primerjava lestvic OE 2018-2020

Enotni indeks organizacijske energije, ki predstavlja razmerje med kakovostnimi (energija produktivnost in energija udobja) ter nekakovostnimi  (energija razjedanja in energija malodušja) energijami pa znaša  v letu 2020 2,37  (leta 2019  2,94, leta 2018 pa 2,52).

...

Prejemniki certifikata Dobra organizacijska energija in zmagovalec izbora 2020

Letos je dober indeks organizacijske energije (2,50 ali več) izkazalo 6 organizacij, ki smo jim na dogodku slavnostno podelili certifikate Dobra organizacijska energija. Certifikate so prejeli:

  • AJPES 
  • AQUASYSTEMS d.o.o.
  • DEWESOFT, d.o.o.
  • RLS merilna tehnika d.o.o.
  • SIQ – Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
  • STO – Slovenska turistična organizacija

Zmagovalec izbora 2020

Zmagovalec_izbora-IKONA

Zmagovalec izbora 2020, to je organizacije/podjetja z  najvišjim indeksom organizacijske energije, ki smo ga izbirali izmed prejemnikov certifikatov, je:

RLS merilna tehnika

 z indeksom 3,16.

...

20201222_122952

AJPES

Certifikat prejema mag. Mojca Kunšek, direktorica

Fotografijo iz podelitve bomo objavili naknadno

AQUASYSTEMS

IMG-2772-2

DEWESoft

Certifikat prejema Andrej Orožen, direktor

20201228_230416

RLS

Certifikat prejemata Janez Novak, direktor in Ilijana Javornik, direktorica kadrov

SIQ-podelitev

SIQ Ljubljana

Certifikat prejemata Igor Likar, direktor in Karmen Teofilović, vodja kadrovske službe

20201221_140252

STO

Certifikat prejema mag. Maja Pak, direktorica

...

Kaj je prejemnike certifikatov Dobre organizacijske energije 2020

izstrelilo v orbito najboljših?

OE_Nagrada_2016

AJPES

Agencija za javnopravne evidence zaposljuje 225 sodelavcev.  Mag. Mojca Kunšek, ki vodi AJPES že drugi mandat, nam je zaupala, da v organizaciji že nekaj let poteka intezivno povezovanje zaposlenih, ki delajo na 13 različnih lokacijah po Sloveniji.  Tako že leta živijo koncept sodelovalnega voditeljstva in prisegajo na projektno delo. Trenutno v okviru Ajpesa deluje 29 projektnih skupin, ki vključujejo posameznike iz vse Slovenije.  Zelo spodbujajo izobraževanje in usposabljanje, v letošnjem letu so tako izvedli več komunikacijskih in motivacijskih delavnic.V letu 2019 pa so v organizacijo uvedli tudi mentorski model z namenom hitrejšega prenosa znanj znotraj organizcije kot tudi večje povezljivosti ter definiranosti dela. V letu 2020 so takoj  ob  razglasitvi epidemije uredili odaljene dostope za vse zaposlene v vseh okolij in jim tako omogočili delo od doma, prilagodili delo za stranke in takorekoč edini v državi tudi nemoteno izvajali storitve za uporabnike. To pomeni, da so zaščitili zaposlene in jih usposobili za delo v spremenjenih okoliščinah. Direktorica je uvedla tedenska motivacijska pisma, kjer je na materinski način spodbujala zaposlene in dvigovala delovno in osebno moralo in ozaveščala pomen skrbi zase ter za družine. Poslanstvo Ajpesa je zagotavljanje uporabniku prijaznih storitev, tako so ob razglasu epidemije  prisluhnili tudi uporabnikom in apelirali na pristojno ministrstvo, da se odloži oddaja  letnih poročil. Uporabniki so to prepoznali, tako so tudi letos prejeli izjemno pozittiven rezultat merjenja zadovoljstva uporabnikov, kar si štejejo za poseben uspeh.

logo Ajpesv 1
20201222_123227

...

AQAUSYSTEMS d. o.o.

Varovanje narave je največja moralna obveza človeštva, najpomembnejši naravni vir našega planeta pa voda. Aquasystem s 16 zaposlenimi skrbi za čiščenje odpadnih voda za več kot 136.000 prebivalcev. V podjetju Aquasystems gredo strokovnost, odgovornost in ljubezen do narave in lokalne skupnosti  z rokov roki s skrbjo za osebni razvoj in izobraževa nje zaposlenih. Odnos do narave izkazuje tudi  kakovost odnosa do človeka in soljudi so prepričani v Aquasystems in dokazujejo tudi s tem, da v projektu organizacijska energija sodelujejo že vsa leta in  v letu 2020 so izkazali celo višji indeks kot leto poprej. Po besedah Mojce Bratuš, vodje kadrovske službe, je to plod večletnih prizadevanj, ki se kažejo tudi v tem, da vsa ta leta rastejo, tudi v zahtevnem letu 2020, ko eni delajo od doma, eni pa zaradi narave dela prihajajo v službo vsak dan.  To jih je kvečjemu dodatno okrepilo. Certifikata Dobre organizacijske energije so zelo veseli, saj le ta potrjuje, da so na pravi poti.

Aquasystems logo

...

DEWESoft d.o.o.

Podjetje se uvršča v panogo izdelki široke rabe in industrijski izdelki in v letu 2020 zaposluje 98 ljudi. Certifikat Dobre energije so letos prejeli prvič. Po besedah Andreja Oražna,  direktorja podjetja ter Uroša Rošerja, direktorja kadrovskega sektorja, je uspeh DEWESofta posledica genetskega zapisa podjetja, ki pa leži v skrbno pripravljenem Etičnem kodeksu, ki temelji na štirih ključnih vrednotah. Zavedanje in delovanje po skupnih vrednotah je garant vzornega poslovanja v dobrih časih, sedaj ko je zanihal cel Svet, pa smo spoznali njegovo pravo vrednost. Zaposleni v DEWESoftu smo se na pandemijo spontano odzvali, razumemo stisko posameznikov in se vsakemu posebej posvetimo, zagotvaljamo resnično varne razmere, zaposlenim popolnoma zaupamo, da delujejo timsko, ne glede na način in lokacijo delo. V pandemiji se je ravno občutek medsedbojnega zaupanja izkazal za zmagovito formulo. Delujemo brez hierarhičnih barier in vse to omogoča ne le izjemen poslovni rezultat temveč tudi višek zavzetosti in energije ekipe, ki smo jo z ekipnimi projekti izdatne donatorske pomoči (tako zaščitne opreme, medicinskih aparatov, kot kamer in prenosnikov) prelili po celotni regiji.

Dewesoft
20201223_121803

...

RLS merilna tehnika d.o.o.

Podjetje RLS, merilna tehnika prav tako deluje v panogi Izdelki široke rabe in industrijski izdelki. V letu 2020 zaposluje 207 ljudi. Ob neverjetno hitri rasti, v zadnjih treh letih beležeijo 40% rast, jim uspeva ohranjati dobro energijo, zavzete in energične zaposlene. Pravijo, da je to povezno s spremembami, ves čas se nekaj dogaja in to jih drži v kondiciji. Inovativnost je zapisana v sam DNK podjetja.  Ljudem dopuščajo, da razmišljajo po svoje in prav vsi so uspešni – le pravo vlogo morajo imeti. Vrhunskih strokovnjakov  v RLSju tujina ne privlači, prej obratno, RLS je magnet za tuje strokovnjake. Morda tudi zato, ker ne prisegajo na natančno oblikovane cilje. Glavni cilj je vsako jutro priti v službo, potem pa jih okolje ustvarjalno »posrka« in v sodelovanju z drugimi se začnejo rezultati spontano udejanjati v stilu “Do your best”. Po besedah Ilijane Šuligoj Javornik, direktorice kadrovskega sektorja so se v zahtevnem letu 2020 izjemno hitro prilagodili situaciji, ttako iz tehnološkega vidika kot tudi poskrbeli za varno okolje  za zaposlene. Zlasti je bilo pomembno, da so vodje redno in nedvoumno informirali zaposlene tako o poslovanju podjetja kot tudi o vseh varnostnih politikah. Se je pa vsekakor tudi RLSju obrestovalo vlaganja v ljudi v preteklih letih.

Po besedah solastnika in direktorja podjetja gospoda Janeza Novaka, pa se v RLSju veselijo sonca takrat, ko dežuje. Prežeti z optimizmom ne “žugajo” ljudem z ukrepi, temveč  z rednim informiranjem osmišljajo  njihov pomen ter poskrbijo, da imajo na voljo vse, kar potrebujejo za varno in uspešno delo. Tako celo sami izdelujejo maske iz vrhunskih materialov za svoje zaposlene, ki jih pričakajo ob prihodu v podjetje. G. Novak je še poudaril, da je k njihovem uspehu bistveno prispevala dobra organizacija.

logo
20201222_141047
20201222_141110

...

SIQ – Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje

Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje je zasebni zavod, ki skupaj z odvisnima družbama v Srbiji in Italiji, 187 ljudi, uvršča pa se v panogo Storitve. Direktor Igor Likar nam je zaupal, da je kakovostna organizacijska energija v letošnjem letu, certifikatt so prejeli prvič, odraz tega, da so se po dolgih letih preselili na enotno lokacijo in intenzivno delajo na poenotenju organizacijske kulture in povezovanju različnih dejavnosti. Z kovid krizo so se temeljito spopadli; v največji meri so za varnost zaposlenih poskrbeli z fleksibilnim delovnim časom ter delom na domu. Tako jih kar polovica dela od doma, tisti, ki pa prihajajo na delo pa ga lahko opravijo v času med 6:00 in 22:00 uro. Na delo lahko prihajajo tudi ob sobotah in nedeljah. Zaposlenim so ponudili na voljo tudi vitamin D, kar so sprejeli z velikim odobravanjem. Leto 2020 jih ni zaustavilo, še naprej zaposlujejo in  beležijo rast poslovanja.

SIQ
SIQ-podelitev

...

STO – Slovenska turistična organizacija

Med dobitnike certifikatov Dobre organizacijske energije se je letos prvi uvrstila tudi Slovenska turistična organizacija. Podelili smo jim ga ravno na dan 8. decembra, ko so potekali tudi Dnevi slovenskega turizma, kar ne more biti naključje, temveč prej na-ključ. Po besedah Alenke Malenšek Breznik, vodje pravno-kadrovske službe je leto 2020 za slovenski turizem vse prej kot enostavno. Ključno za njihov uspeh pa je, da vsi deležniki turističnega gospodarstva držijo skupaj, vključno z ministrstvom ter izobraževalnimi institucijami in aktivno delujejo na planu okrevanja slovenskega turizma. Tudi v STO-ju omogočajo ljudem delo od doma in imajo prilagodljiv delovni čas. So družini prijazno podjetje.  V letu 2020 obeležujejo 25 letnico delovanja in so v letošnjem letu prejeli tudi certifikat družbeno-odgovornega delodajalca, ki si že vsa leta prizadeva, da Slovenija postane zelena in butična turistična destinacija. In konec leta 2020 so  prejeli še certifikat Dobre organizacijske energije, ki je odličen dokaz, da zaposleni razmišljajo pozitivno in optimistično ter tako tudi delujejo.

STO_25let
20201221_135709-2

...

...

Zoomgalerija iz konference