RAZVOJNI PARTNERJI

INŠTITUT SOFOS

Inštitut Sofos si je zadal poslanstvo razvoj orodij za prenos znanja  in razvoj kompetenc. V skladu s svojim poslanstvom raziskuje različne pristope in metode merjenja učinkovitosti  organizacij in posameznikov kot tudi  učinkovitosti izobraževanja, usposabljanja  in izpopolnjevanja. Svoja spoznanja prenaša v prakso podjetij in organizacij z oblikovanjem  učinkovitih  strategij  za dvig njihove  uspešnosti in učinkovitosti. Na ta način plemenitijo tudi prakso  poslovnega izobraževanja in  gradijo nove modele izobraževalnega managementa.

E  | info@sofos.si     I| www.sofos.si

Sofos-krog

O.K. CONSULTING

Podjetje O. K. Consulting je bilo ustanovljeno v letu 1999 in je v sedemnajstem letu delovanja. Naš tim sestavlja sedem odličnih strokovnjakov, pet psihologov, sociologinja in  zdravnik, usposobljenih za svetovanje in izobraževanje na različnih področjih poslovne psihologije.

V motu podjetja O. K. Consulting  »plemenitimo človeški potencial« je zajet tudi cilj našega delovanja:

strokovna in osebnostna rast zaposlenih na različnih področjih dela in na različnih nivojih vodenja, kot tudi spodbujanje boljšega timskega dela v podjetjih in drugih ustanovah.

E  | info@okconsulting.si     I| www.okconsulting.si

LOGO BarvenNaOranznem

RACIO RAZVOJ

Racio razvoj d.o.o. deluje kot projektna mrežna organizacija s povezanimi HRM eksperti komplementarnih področij – sociologija, psihologija, ekonomija, … Raziskovalni, razvojni in svetovalni projekti se raztezajo na celotno področje strateškega upravljanja s človeškimi viri. Z več kot 25 letnimi izkušnjami v gospodarstvu in javnih institucijah je, med drugim, uveljavljen izvajalec mnenjskih raziskav (fokus na organizacijski kulturi, klimi, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih), kjer izpostavlja benchmarking ter partnerstvo vodjem in HR funkciji pri doseganju trajnosti sprememb.

E  |  info@raciorazvoj.si    I| www.racio-razvoj.si

raciorazvoj_logo

TRGOTUR

Trgotur, d.o.o. je družinsko podjetje, kot prva ter največja zunanja kadrovska služba (kadrovski outsourcing) pri nas pa z dolgoletnimi izkušnjami in specializiranim interdisciplinarnim kadrom na enem mestu zagotavljajo strateško prednost ter poslovno učinkovitost. V vzajemno zadovoljstvo zaposlenih in delodajalcev delujejo že od leta 1990.

E  |  splet@trgotur.si   I| www.trgotur.si

trgotur

IZOR

IZOR – Inštitut za organizacijske rešitve opravlja dejavnosti razvoja in vodenja projektov, organizacije korporativnih dogodkov, uredniškega delovanja ter marketinškega svetovanja in odnosov z javnostmi na predvsem v povezavi z HRM, delovnim pravom, varstvom osebnih podatkov, nepremičninskim trgom, turizmom, lokalno samoupravo in podjetniškim mreženjem. Tako lahko nastopi kot partner v pripravi in izvedbi celotnega projekta ali dela, pri katerem organizacije potrebuje strokovno znanje in pomoč.

E  | info@izor.eu   I| www.izor.eu

IlZOR-LogoKoncni2-e1445767911721

INSIGHTS

Podjetje Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov, d.o.o., si je za svoje poslanstvo zadalo življenje človeka skladno z njegovimi/njenimi talenti. Skozi različne metode – delavnic, srečanj, svetovanj, treningov in coachingov (adapt, gestalt, TA, NLP, izrazno, s pomočjo konjev in psov ter drugo) najprej odkrijemo vzorce, ki ljudi zadržujejo v neželenih, najpogosteje ponavljajočih situacijah, nato pa jim pomagamo razviti talente in zaživeti v polnosti lastnih potencialov po svoji lastni meri – tako posameznikom, skupinam, timom kot tudi podjetjem. Na ta način doprinesemo k bolj polnemu in osmišljenemu življenju posameznika, skozi to pa tudi učinkovitejšim in uspešnejšim podjetjem. Svoje znanje, izkušnje in razvoj talentov prenašamo na mlajše generacije tudi kot predavatelji na Doba fakulteti ter v različnih mentorskih shemah – Zavoda Y, Modela M IRDO, mentorske sheme Združenja Manager.

I| www.insights.si

insights-logo-crn

AKADEMSKI PARTNERJI

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO

Zgodovina Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete se začenja z letom 1951 in prvim predstojnikom prof. dr. Mihajlom Rostoharjem.  Vse od takrat pa predstavniki oddelka za psihologijo skrbijo za pedagoško, organizacijsko in publicistično dejavnost v psihološki stroki na slovenskem. Poleg tega je poskrbljeno tudi za številna strokovna in raziskovalna dela v sklopu oddelka oz. fakultete ali zunaj njega. Delo na Oddelku za psihologijo je organizirano v aktivnosti 7 kateder in služb, ki pokrivajo celotno področje in usmeritve v psihologiji. 

 I| www.psy.ff.uni-lj.si

psy

EKONOMSKA FAKULTETA

Ustanovljena je bila leta 1946  in  je kmalu po nastanku postala ena najvplivnejših univerzitetnih organizacij v regiji. Na fakulteti je do danes diplomiralo več kot 40 000 študentov. Na njej so in še vedno poučujejo najbolj znani slovenski in tuji ekonomisti ter strokovnjaki. Profesorji, diplomanti in študentje odločilno prispevajo h gospodarskemu in političnemu razvoju družbe: kot ministri, direktorji, predsedniki in člani uprav največjih in najhitreje rastočih slovenskih podjetij ter kot člani najvišjih organov vladne administracije in nadzornih svetov najpomembnejših slovenskih podjetij.

 I| www.ef.uni-lj.si

prenos

MLC FAKULTETA ZA MANAGEMENT IN PRAVO LJUBLJANA

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je edina fakulteta v slovenskem visokošolskem prostoru, ki razvija interdisciplinarne študijske programe managementa in poslovnega prava po zgledu uveljavljenih tujih univerz in poslovnih šol. Fakulteta razvija model prakse in profesionalnega razvoja, ki podpira študijski proces z vidika zagotavljanja čim višje stopnje zaposljivosti diplomantov. Programi in študijski proces so fleksibilni in prilagojeni potrebam posameznikov, študentov in podjetnikov, ki že delujejo v poslovnem okolju. MLC Ljubljana ustvarja akademsko skupnost, ki gradi socialno in poslovno mrežo vseh njenih članov.

 I|www.mlcljubljana.com

logo_beli (2) (1)

PODPORNIKI PROJEKTA

SLOVENSKA KADROVSKA ZVEZA

Slovenska kadrovska zveza je vseslovenska organizacija, ki povezuje 14 društev za kadrovsko dejavnost – 13 regionalnih in eno študentsko. Trenutno v njej deluje več kot 700 članov. S svojim delovanjem želijo razvijati center za izmenjavo dobrih praks, mreženje ter sooblikovanje. Deluje s poslanstvom povezovanja strokovnjakov za delo z ljudmi, da bi razvijali sebe, svoje sodelavce in stroko ter profesionalno in etično prispevali k razvoju družbe in gospodarstva. Njihova vizija se zato glasi: Z razvijanjem ljudi soustvarjamo družbo.

E  | sekretar@skz.si   I| www.skz.si

slovenska_kadrovska_zveza_300dpi1-300x169

DRUŠTVO PSIHOLOGOV SLOVENIJE

Društvo psihologov Slovenije je prostovoljno strokovno združenje psihologov Slovenije. Namen društva je aktivno povezovanje in sodelovanje psihologov z namenom uveljavljanja stroke in kompetenc psihologov, nudenje medsebojne strokovne podpore, izobraževanje, usposabljanje in informiranje psihologov. Prav tako je namen tudi promoviranje psihološke dejavnosti v Sloveniji, skrbeti za kakovost izvajanja psihološke dejavnosti na področju Slovenije in krepiti identiteto psihologov.

  I| www.dps.si

logo-c2b48780

MEDIJSKI PARTNERJI

HRM REVIJA

Revija HRM je strokovna revija za vodenje in razvoj ljudi pri delu. Seznanja z novostmi in aktualnimi tematikami, trendi in razvojem ter dobrimi praksami na področja vodenja, upravljanja in razvoja ljudi. Prispevke pripravljajo priznani tuji in domači strokovnjaki. Je nepogrešljiva sopotnica voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.

E  | info@hrm-revija.si   I| www.hrm-revija.si

glava_hrm

PSIHOLOGIJA DELA

Na spletni strani Psihologija dela, ki jo ustvarjajo študentje Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, najdete najnovejše izsledke raziskav, razmišljanja, uporabne povezave, avdio-video gradivo in še veliko drugih zanimivih stvari s področja zaposlovanja, izobraževanja in razvoja ter organizacijskega vedenja. Spletna stran širi spoznanja, ki so uporabna tako za strokovnjake, ki delujejo na tem področju, kadrovike ter vse vedoželjne, ki želijo izvedeti več o psiholoških procesih dela

 I| www.psihologijadela.com

psihologija-dela-300x124

ORGANIZATOR PROJEKTA

PLANET GV

Planet GV že več kot 25 let ustvarja vrednost za posameznike in organizacije, s posredovanjem znanj in veščin, kjer vsakodnevno dokazujemo resnično dodano vrednost, ki jo izobraževanje in usposabljanje zaposlenih prinašata organizaciji. Osredotočenost na rezultate ter želja ponuditi organizacijam ter posameznikom praktično in uporabno znanje ter dosledno uresničevati pravico do informiranosti, je eno glavnih vodil podjetja. S tem namenom letno organiziramo številne dogodke (posvete, konference, kongrese) za posamezne ciljne javnost.

 I| www.planetgv.si

header_logo