Energijski naboj se odraža skozi stanje organizacijske energije, ki se kaže v moči in zagnanosti, s katero v podjetju oz. organizaciji delujete, v stopnji inovativnosti, intenzivnosti dela, spretnosti prilagajanja spremembam, pripadnosti in zavzetosti …

V organizaciji obstajajo štiri različne vrste energije v razmerju med njeno kakovostjo in intenzivnostjo. To so: energija produktivnosti, energija udobja, energija razjedanja in energija malodušja.

Z merjenjem organizacijske energije, organizacijam pomagamo prepoznati stanje energije in jo primerno uravnati, še preden se zgodi »energijski mrk«.

Organizacijsko energijo smo na nacionalni ravni prvič izmerili leta 2006, drugič leta 2011. Od leta 2016 pa jo merimo vsako leto.  

Pri tem nas vodi poslanstvo: DVIG ORGANIZACIJSKE ENERGIJE ZA VEČJO STRAST IN TRAJNOSTNO RAST

Projekt Organizacijska energija je sistem za spodbujanje dobre energije v organizacijah in meri to, za kar so organizacije tudi ustvarjene – strast zaposlenih za doseganje vizije in poslanstva organizacije.  Danes že vemo, da so voditelji prihodnosti tisti, ki bodo znali gospodariti z organizacijsko energijo – najpomembnejšim naravnim virom, ki ga v organizacijo prinašajo ljudje.

Projekt Organizacijska energija tako podpira učinkovitost ter krepi ugled odgovornega delodajalca, ki gre v korak s časom in spodbuja uporabo sodobnih HRM orodij za sproščanje in aktiviranje človeških zmogljivosti in talentov.

To je spoznalo 226 organizacij in 43.804  zaposlenih, ki so že sodelovali v projektu.

Pridružite se jim tudi vi. 

POZNATE ENERGIJSKI NABOJ VAŠE ORGANIZACIJE?

Oglasno sporočilo

Oglasno sporočilo

KOMU JE PROJEKT NAMENJEN?

Projekt je namenjen vsem organizacijam. Tako gospodarskim družbam, organizacijam javnega in državnega sektorja, javno-zasebnim partnerstvom, zavodom, nevladnim organizacijam kot tudi vsem, ki  želijo v zaposlenih prebuditi strast, izboljšati ključne kazalnike poslovanja in dosegati trajnostno rast.

CILJI

Cilji, ki jih  zasledujemo pri projektu Organizacijska energija, so:

Nuditi organizacijam praktična in strokovna znanja za trajnostno rast.
Soustvarjati dobre pogoje za rast in napredek celotne družbe.
Umestiti Slovenijo na zemljevid držav z visoko dodano vrednostjo in zagotavljati pogoje za visoko kakovost bivanja.

POTEK PROJEKTA

Januar - Junij (do 15.7. 2022) - Merjenje , izdelava analiz in prijava na zaključni dogodek po ceni zgodnjih prijav (-10% popusta)
Junij - november (16. 7. - 15. 11. 2022): Merjenje. izdelava analiz in prijava na zaključni dogodek po redni ceni.
November - december (16.11. -10. 12. 2022: Izbor organizacij za pridobitev certifikata Dobra energija ter nagrad za najvišji indeks organizacijske energije, zaključni dogodek

Se nam želite pridružiti?

Začutite energijo vaše organizacije

Prijavite se!

POTEK RAZISKAVE

Merjenje organizacijske energije poteka  v 3 korakih. Podrobnosti o vsakem najdete na spodnjih zavihkih.

Ne merimo  zadovoljstva zaposlenih. Merimo mobilizacijo čustvenega in intelektualnega kapitala, ki ga ljudje sproščajo pri doseganju ciljev organizacije in je primarni dejavnik uspešnosti organizacije. S sodelovanjem v projektu ugotovite, katero in kakšno je prevladujoče stanje energije v vaši organizaciji in/ali v  posamičnih oddelkih.

Merjenje organizacijske energije  izvajamo s pomočjo znanstvenega vprašalnika OEQ16, ki ga izpolnijo zaposleni v podjetju oz. organizaciji (vodstvo ni vključeno). Več o vprašalniku, številu udeležencev znotraj enega podjetja in trajanju raziskave lahko preberete v nadaljevanju.

O VPRAŠALNIKU

 • Vprašalnik je leta 2006 za slovenski prostor na podlagi študija področja organizacijske energije (Bruch, Vogel, Schwartz, Stanton Morris, D. Balestracci…), klime, kulture in zavzetosti (Gallup) oblikovala dr. Danijela Brečko. Vprašalnik je bil validiran leta 2006.
 • Vprašalnik upošteva vse poglavitne elemente motivacije, klime, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih ter prinaša še nove dimenzije merjenja intelektualnega, čustvenega in vedenjskega potenciala ljudi.
 • Vprašalnik meri tudi 4 vire, ki omogočajo sproščanje energije ter dejavnike, ki zadržujejo energijo v organizaciji. Na te dejavnike se da vselej vplivati z  ustreznim stilom  vodenja.

viri energije

 • Vprašalnik OEQ16 je uporabnikom zelo prijazen in obsega le 16 trditev. Izpolnjevanje osnovnega vprašalnika traja v povprečju 3,57 min.
 • Vprašalnik je na voljo v e-obliki na globalni spletni platformi Survey Monkey (v slovenščini in angleščini) in zagotavlja popolno anonimnost udeležencev. Dodatni podatek, ki ga potrebujemo je le označitev panoge ter označba ali vaše podjetje/organizacija sodi v gospodarski ali javni sektor.  Vsaka organizacija/podjetje pridobi enotno geslo za dostop.
 • Če morda nebi želeli reševati vprašalnika v elektronski obliki ter bi se raje poslužili pisne raziskave, obstaja tudi ta možnost. Vendar se v tem primeru zaračuna materialni strošek raziskave (cena znaša: 200 €). Anketo v potrebnem številu natisne organizacija.

O ŠTEVILU UDELEŽENCEV ZNOTRAJ PODJETJA/ORGANIZACIJE

Če bi se vaše podjetje vključilo v naš projekt, je dobro, da veste, da zgornje število udeležencev, ki se lahko vključi v raziskavo znotraj enega podjetja, ni omejeno. Je pa določeno minimalno število udeležencev glede na velikost podjetja.  Pogoji so sledeči:

 • Mikro in mala podjetja /organizacije (1-50 zaposlenih):  80% vseh zaposlenih
 • Srednje velika podjetja /organizacije (51-250 zaposlenih): 40% zaposlenih oz. najmanj 30-100 zaposlenih (št. se prilagaja glede na dejansko  velikost podjetja)
 • Velika podjetja/organizacije (251 in več zaposlenih): 10% zaposlenih oz. najmanj 50-100 zaposlenih (št. se prilagaja glede na dejansko  velikost podjetja) vzorčenje*

*vzorčenje opravi kadrovska služba organizacije

Pomembno: V kolikor udeležba ni zadostna, organizacija  prejme poročilo z zadržki, ne more pa prejeti certifikata Dobra energija in se ne more potegovati za nagrado za najvišji indeks  organizacijske energije v panogi .

O TRAJANJU RAZISKAVE

Po prejetju vaše prijave vas bomo kontaktirali ter se z vami (skrbnikom projekta v organizaciji) dogovorili o nadaljnjem poteku aktivnosti  in vam poslali geslo za dostop do vprašalnika. Vprašalnik vam bo od želenega datuma začetka zbiranja podatkov na voljo 7 delovnih dni

ANALIZA ORGANIZACIJSKE ENERGIJE

Na podlagi izvedenih meritev bomo za organizacijo/ podjetje pripravili  poročilo.  Organizacija prejme analizo  v roku 20 dni po zaključenem merjenju.  poročilo oe

Možno pa je pridobiti tudi poglobljeno poročilo ter primerjalno poročilo v panogi kot tudi  izvedbo delavnice, kjer oblikujemo ukrepe za dvig organizacijske energije. Vrsta poročila, ki ga prejme vaša organizacija je odvisna od vrste paketa. Želite izvedeti več o paketih? Kliknite tukaj.

 

Pika na i projektu  predstavlja sklepni dogodek Organizacijska energija. Na konferenci, ki jo organiziramo v začetku decembra, bomo predstavili rezultate merjenja organizacijske energije za Slovenijo in podelili certifikate in nagrade za najboljši indeks Organizacijske energije. Na dogodku vselej  poskrbimo za dotok novega znanja za dvig organizacijske energije.  Dogodek je tudi  kraj in prostor, kjer izmenjujemo dobre prakse.

NAGRADA ZA NAJBOLJŠI INDEKS ORGANIZACIJSKE ENERGIJE

Iz vseh zbranih osnovnih raziskav bo strokovna komisija izbrala podjetja in organizacije z najboljšim indeksom organizacijske energije. Priznanja bomo podeli 5 zmagovalnim organizacijam glede na glavno dejavnost podjetja/organizacije.

 1. Storitve (neprofitne (javni sektor; zdravstvo, šolstvo, občine, socialne storitve…),  inženirstvo in gradbena dela, državna uprava (ministrstva in  organi državne uprave), transport)
 1. Izdelki široke porabe in industrijski izdelki (pakirano blago široke porabe, avtomobilska industrija, farmacevtska industrija, maloprodaja in potrošnik, papir)
 1. Finančne storitve (bančništvo, finančne dejavnosti, kapitalski trgi, zavarovalništvo, upravljanje investicij, nepremičnine)
 1. Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti (telekomunikacije, razvedrilo in mediji)
 1. Energetika in komunalne storitve (energija, kovine, kemikalije, nafta in plin, komunalne storitve)

CERTIFIKAT DOBRE ORGANIZACIJSKE ENERGIJE

Na dogodku bomo podelili tudi Certifikat Dobre organizacijske energije (DOE), ki  ga prejmejo vse tiste  organizacije, ki dosežejo  enotni  indeks organizacijske energije  2,50 ali višjega. Veljavnost certifikata je 1 leto. 

Ob prejetju Certifikata dobre energije prejmete:

 • Certifikat dobre organizacijske energije v obliki e-značke, ki ga lahko organizacija uporablja pri komuniciranju z notranjimi in zunanjimi javnostmi
 • Plaketo Certifikat dobre organizacijske energije
 • Strokovno obrazložitev certifikata v slovenskem in angleškem jeziku

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER

NEWSLETTER
Sending