CERTIFIKAT DOBRE ORGANIZACIJSKE ENERGIJE


Ob vsakoletnem zaključku projekta Organizacijska energija bo strokovna komisija, na podlagi vseh opravljenih raziskav, izbrala podjetja in organizacije z najboljšim indeksom organizacijske energije.

Certifikat organizacijske energije bomo podeli vsem organizacijam, ki bodo dosegle oz. presegle enotni indeks organizacijske energije 2,5. Veljavnost certifikata je 1 leto.

OE_Nagrada_2016

Nagrade bomo podelili na zaključnem dogodku v družbi slovenskih medijev – partnerjev projekta. 

Ob prejetju Certifikata dobre energije prejmete:

  • Certifikat dobre energije v obliki e-značke, ki ga lahko organizacija uporablja pri komuniciranju z notranjimi in zunanjimi javnostmi
  • Plaketo Certifikat dobre organizacijske energije
  • Strokovno obrazložitev certifikata v slovenskem in angleškem jeziku

ZMAGOVALEC IZBORA DOBRE ORGANIZACIJSKE ENERGIJE

Izmed prejemnikov certifikatov Dobra organizacijska energija okličemo še zmagovalca izbora – to je podjetje oz. organizacija, ki doseže najvišji indeks oraganizacijske energije v posamičnem letu.

 

Zmagovalec_izbora-IKONA-2

 

MERJENJE ENERGIJE V RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH

Organizacijsko energijo merimo v vseh podjetjih in organizacijah, le te pa razvrstimo vzdolž 5 različnih dejavnosti v skladu z globalno klasifikacijo dejavnosti, ki smo jo za naš namen naredili na podlagi klasifikacije svetovalnega podjetja PwC:

Dejavnosti so sledeče:

  1. Storitve (neprofitne (javni sektor; zdravstvo, šolstvo, občine, socialne storitve…), inženirstvo in gradbena dela, državna uprava (ministrstva in  organi državne uprave), transport)
  1. Izdelki široke porabe in industrijski izdelki (pakirano blago široke porabe, avtomobilska industrija, farmacevtska industrija, maloprodaja in potrošnik, papir)
  1. Finančne storitve (bančništvo, finančne dejavnosti, kapitalski trgi, zavarovalništvo, upravljanje investicij, nepremičnine)
  1. Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti (telekomunikacije, razvedrilo in mediji)
  1. Energetika in komunalne storitve (energija, kovine, kemikalije, nafta in plin,
    komunalne storitve)

Glede na vrsto zakupljenega paketa prejmete tudi primerjalno analizo v dejavnosti oz. poddejavnosti ter primerjalno analizo glede na velikost podjetja.

Več o paketih najdete tukaj.

Preverite v katerih podjetjih imajo odlično organizacijsko energijo!