Letošnje leto je močno zaznamovano s pojavom virusa Covid-19, ki je  poslovni svet najbolj pretresal v prvi polovici leta in povzročil izjemno velik val negotovosti in posledično povečan strah zaposlenih pred neznano prihodnostjo. V poletnih mesecih so se spričo širokopotezne pomoči države razmere precej izboljšale, med ljudmi je bilo zaznati več optimizma. Septembra so se razmere znova spremenile. Že avgusta se je na stari celini število obolelih za novim koronavirusom postopno pričelo povečevati, v mnogih državah je število na novo potrjenih okužb v enem dnevu močno preseglo rekord iz prvega vala. Posledično smo priča ponovnemu uvajanju omejevalnih ukrepov, ki bodo vsaj delno vnovič zaustavili gospodarsko aktivnost in ohromili gospodarsko rast.

Tri leta zapored (2017, 2018 in 2019) smo bili priča porastu nacionalnega indeksa organizacijske energije.  Kaj lahko pričakujemo za leto 2020? 

Vabljeni na konferenco  Vodenje za dvig organizacijske energij, kjer bomo potešili vašo readovednost. Vsekakor pa je v teh negotovih časih gotovo, da trenutna situacija še bolj kliče k skrbnemu gospodarjenju z organizacijsko energijo, ki se kaže predvsem v skrbi za vzdrževanje celostne vitalnosti zaposlenih, tako telesne, umske, še bolj pa čustvene in psihične, da bodo uspeli krizne razmere obrniti v smer trajnostne rasti organizacij in ustvarjali novo “normalnost” po svoji meri! 

Energijsko darilo, ki ga pripravljamo letos za vas, prihaja v obliki obiska avtorice koncepta Organizacijska energija, dr. Heike Bruch, ki bo podelila z nami kako gospodariti z energijo zaposlenih v teh posebnih časih?  Konferenco Organizacijska energija  soustvarajajo tudi proniciljivi misleci, futurologi in raziskovalci fenomenov “nove normalnosti”, ki bodo nagovorili  vse naše čute.   Za piko na i  pa bomo  izvedeli, kakšna energija prevladuje v slovenskih podjetjih in organizacijah v letu 2020. Predstavili bomo rezultate projekta  Dvig organizacijske energije za večjo strast in trajnostno rast 2020; podelili certifikate za doseganje indeksa dobre energije spoznali njihove dobre prakse.

Vabljeni v naročje dobre energije!

Program

9.oo -9.15                             Sprejem in glasbena dobrodošlica/Reception and music performance


9.15 – 10.15                        Vodenje – kako gospodariti z energijo ljudi v kriznih situacijah? / Leadership – how

                                               to manage human energy in crisis situations?  dr. Heike Bruch, University of St. Gallen.


10.15 – 10.30                      Povezanost med gradniki organizacijske energije in avtopoietičnimi

                                               lastnostmi?/ Conncection between buildings blocks of organisational Energy

                                               and Avtopoietic characteristics, Mag. Mari Božič, Krka, Novo mesto                                


10.30 – 11.00                     Nova energija za kovidskega človeka / New energy for Homo covidensis,  

                                              dr. Dan Podjed,  ZRC-SAZU in Univerza v Ljubljani


11.00 – 11.15                    Verjemi v svoj glas – in prihajaj na delo s svojo unikatno, visoko kreativno,  

                                             inovativno in (ne)popolno osebnostjo! / Trust your voice and bring to work your

                                             unique, high creative and (im)perfect full-self, Meta Grošelj, trenerka poslovne retorike


11.15 – 11.45                    Organizacijska energija 2020 – pogovor o dobrih praksah praksah ter podelitev  

                                            nagrad/ Organisational Energy 2020 – presentation of good practices and award  

                                            ceremony, dr. Danijela Brečko, Sofos


11.45 –                                 Zdravica dobri energiji/Celebration of Good Energy


Konferenco soustvarjajo/Conference is co-creating by…

…dr. Heike Bruch 

Heike Bruch je profesorica in direktorica Inštituta za vodenje in upravljanje človeških virov Univerze v St. Gallen (Švica) od leta 2001. Je tudi akademska direktorica za mednarodni študijski program (ISP) na univerzi St. Gallen, članica McKinseyevega odbora za akademsko sondiranje in članica izvršnega odbora DGFP (Nemško združenje za vodenje).

Med letoma 1999 in 2001 je Heike delala na Londonski poslovni šoli (Velika Britanija) kot gostujoči štipendist in kasneje kot višja znanstvena sodelavka. Heike je habilitirala na Univerzi v St.  Gallen v Švici. Heikini interesi in strasti so raziskovanje  čustvev, volje in delovanje managerjev ter vodenje v procesih sprememb in organizacijsko energijo. Prejela je številne akademske nagrade, napisala je šest knjig, uredila še šest in napisala več kot 110 člankov in poglavij v knjigah.Med letoma 1999 in 2001 je Heike Bruch delal na Londonski poslovni šoli (Velika Britanija) kot gostujoči štipendist in kasneje kot višji znanstveni sodelavec. Heike Bruch je habilitirala na Univerzi v St. Raziskovalni interesi Heikeja Brucha vključujejo čustva, voljo in delovanje managerjev ter vodenje v procesih sprememb. Je avtorica konceptra Organizacijska energija. Prejela je številne akademske nagrade, napisala je šest knjig in napisala več kot 110 člankov in poglavij v knjigah.


Heike Bruch is a Professor and Director of the Institute for Leadership and Human Resources Management of the University of St. Gallen (Switzerland) since 2001. Professor Bruch is also Academic Director for the International Study Program (ISP) at the University of St. Gallen, member of the McKinsey Academic Sounding Board and member of the Executive Board of the DGFP (German Association for Leadership). Between 1999 and 2001, Heike Bruch worked at the London Business School (UK) as a Visiting Scholar and later as a Senior Research Fellow. Heike Bruch received her habilitation from University of St. Gallen (2001), her doctorate from the University of Hanover (1996) and her master’s degree (1991) in Business Administration from the Free University of Berlin. Heike Bruch’s research interests include managers’ emotion, volition and action, as well as leadership in change processes and organizational energy. She has received numerous academic awards, has written six books, edited another six, and has written more than 110 articles and book chapters.

...

…mag. Mari Božič

Mari Božič je diplomirana ekonomistka, specialistka poslovne ekonomije in magistrica znanosti s področja menedžmenta. Razpolaga s tehničnim znanjem s področja kemijske dejavnosti, ki ga pridobila v srednji kemijski šoli. Nadgradila ga je z izkušnjami, ki jih je pridobila z vodenjem zaposlenih in organizacijo dela tako na področju proizvodnje kot tudi razvoja in raziskav. Je članica sveta delavcev in certificirana notranja presojevalka sistema vodenja kakovosti. Njeno raziskovalno zanimanje se nanaša na zaposlene, njihove avtopoietične lastnosti in organizacijsko energijo ter na medsebojne odnose v organizaciji. Na Fakulteti za organizacijske študije pripravlja doktorsko disertacijo s področja delavskega soupravljanja v slovenskih organizacijah. Sodeluje na strokovnih konferencah in objavlja članke v domačih publikacijah.

Mari Božič 3

...

…dr. Dan Podjed

Antropolog dr. Dan Podjed je raziskovalec v Inštitutu za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani ter izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se posveča razmerju med ljudmi in tehnologijami ter razvoju izdelkov in storitev po meri ljudi. Med letoma 2010 in 2018 je vodil Mrežo za aplikativno antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov in z njo zasnoval mednarodni simpozij Zakaj svet potrebuje antropologe (Why the World Needs Anthropologists), ki ga prirejajo od leta 2013. Leta 2019 je izdal odmevno knjigo Videni, v kateri je pojasnil, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo s pomočjo pametnih telefonov in drugih naprav. Leta 2020 je izšla njegova knjiga Antropologija med štirimi stenami, v kateri je predstavil, kako je spoznaval družbo in sebe med pandemijo covid-19.

Dan Podjed-2

...

…Meta Grošelj

Meta Grošelj je NLP Mojstrica, SDI Trenerka, ACE Coachinja profesionalnih javnih govorcev in javnega nastopanja. Osebna rast je že od nekdaj njena velika strast. Želja po tem, da enkrat za vselej opravi s svojimi blokadami, jo je leta 2015 odpeljala v London na akademijo profesionalnih govorcev Andya Harringtona. Tam je pridobila ogromno veščin javnega govorca, hkrati pa odlično opravila s tremo in končno stopila s sence na sonce – pa še na marsikateri oder pri nas in v tujini. Še več, odkrila je svojo strast pomagat ljudem in širit znanje naprej. Pridružila se je vrsti akcijskih junakov, ki slišijo na ime Acredited Coaching Executive’s oz. ACE coachi. V letu 2019 je izdala  svojo prvo knjigo FOKUS – Vzemi si čas zase in za svoj uspeh.

Meta Grošelj Portraits-2_foto_Marko_Delbello_Ocepek

...

Iz vsebine

Leadership – How to manage human energy in crisis situations

Never before leadership has been as decisive for the competitiveness of organizations as today. Covid-19 is changing business environment and our lives. We do not now yet, if this is new or temporary normal? In any case, firms need to unleash the human energy in order to act faster, more innovative and more flexible. There are various key leadership tasks helping companies to motivate new Homo covidensis and speed up the business:
– Mobilizing energy, i.e. unleashing the full potential of teams
– Mastering the acceleration trap, i.e. preventing teams from overheating or exhaustion
– Building an agile culture, i.e. establishing a climate of trust, collaboration, and flexibility

In order to lead in a high demanding environment leaders themselves need high energy and focus.

...

Povezanost med gradniki organizacijske energije in avtopoietičnimi lastnostmi 

Organizacije za svoje delovanje, procese ustvarjanja, uresničevanje ciljev in sodelovanje na vseh ravneh potrebujejo energijo zaposlenih. To potrjujejo številne raziskave. Moj raziskovalni duh pa me je vodil po poti iskanja povezav med vrstami organizacijske energije (produktivna energija, energija udobja, energija malodušja in energija razjedanja) in lastnostmi avtopoietične osebnosti (samozavedanje, vest, neodvisna volja, ustvarjalna domišljija). To je prva tovrstna raziskava v globalnem merilu. Na konferenci Vodenje za dvig organizacijske energije bom odgovorila na vprašanje ali višje vrednosti autopoietičnih lastnosti odsevajo tudi višje vrednosti kakovostnih energij v organizaciji. Povezava med vplivom avtopoietičnih lastnosti ter kakovostjo organizacijske energije ponuja podjetjem, zlasti pa vodjem, poglobljen vpogled v razumevanje upravljanja z energijo zaposlenih.

...

Nova energija kovidskega človeka

Navade ljudi so se med pandemijo covid-19 postavile na glavo. Otroci so se začeli šolati na domu, službeni sestanki potekajo na daljavo, s prijatelji se družimo po spletu, namesto s stiskom roke se pozdravljamo od daleč … Kar se je še leta 2019 zdelo samoumevno in nepogrešljivo, je v letu 2020 postalo odveč – od avtomobila v zasebni lasti do odhoda na delovno mesto. Kako se lahko približamo kovidskemu človeku, Homo covidensusu, in ga bolje razumemo? Kako lahko ljudi motiviramo in spodbujamo v novih okoliščinah, ki so za mnoge izjemno zahtevne? In kaj bomo morali storiti kot družba, da ne bomo v prelomnem času zatavali v katerega od distopičnih scenarijev, ki se kažejo na obzorju? Prispevek bo ponudil odgovore na ta vprašanja in pojasnil, kako lahko med pandemijo in krizo celostno spoznavamo ljudi in jim zagotovimo organizacijske in tehnološke rešitve po meri ljudi, ki jih bodo napolnile z energijo, namesto da jih še bolj izčrpajo.

...

Verjemi v svoj glas – in prihajaj na delo s svojo unikatno, visoko kreativno, inovativno in (ne)popolno osebnostjo! 

Naši delodajalci od nas pričakujejo nič manj kot popolnost, mar ne? Svoje delo se trudimo opravljati vrhunsko. Morda se ves čas trudimo, da delujemo proaktivno, produktivno in popolno. Ampak kaj, če nismo popolni? Kaj če nas nenehno stremljenje k popolnosti odvrača od naših najboljših idej? Prihodnost dela je v kreativnosti in inovativnosti. Pomembni bodo posamezniki, ki si upajo vsak dan prinesti na delo svoj pravi jaz, zato je izjemnega pomena tako za posameznike kot organizacije, da se znebimo svojih notranjih dvomov, saboterjev in vsiljivstva, da si upamo tvegati več, si drzniti več, zaupati več in se bolje spoprijemati z ovirami in spremembami. Verjemi v svoj glas je zgodba o opolnomočenju s pomočjo komunikacije, ki ima navdihujočo moč za dvig duha in energije v naših organizacijah!

...

Organizacijska energija 2020

Se je energija v Sloveniji glede na prejšnja leta izboljšala ali vsled razmer poslabšala?  Koliko imamo produktivne energije?  Kako gospodariri z organizacijsko energijo v času krize?  Na vsa ta  in še druga vprašanja bomo iskali odgovore pri najboljših, ki bodo z nami delili svoje dobre prakse in obogatili zakladnico orodij in pristopov za večjo strast in trajnostno rast organizacij.

oe1

...

CENA IN LOKACIJA

Datum: 8. decembra 2020 od 9:00 do 11:45

Cena:

– Redna cena je 199,00 €/udeleženca (za pravne osebe se obračuna še DDV).

– Za paket “V DVOJE”: 150 €/udeleženca (za pravne osebe se obračuna še DDV). Paket “V DVOJE” vključuje udeležbo dveh oseb iz iste organizacije.

– Sodelujoči v projektu organizacijska energija 2020 imajo brezplačen vstop

– VIP – Vabljeni gostje imajo brezplačen vstop  

PRIJAVA: Obvezna je predhodna prijava preko spletnega obrazca. Po prejetju vaše prijave  vam bomo dan pred konferenco poslali povezavo do usposabljanja.

LOKACIJA IZVEDBE:  Online!  Dan pred dogodkom vam bomo poslali povezavo za dostop.