Če se odločite za BRONASTI PAKET, boste pridobili (s krepkim tiskom so označene prednosti, ki jih dobite z bronastim paketom in ne sodijo v osnovi paket):

  • Osnovno analizo energije organizacije, ki daje vodstvu temeljno sliko o počutju zaposlenih,  njihovi  delovni energiji, medosebnih odnosih in njihovem načinu razmišljanja. Analiza obsega 10 strani in jo prejmete v tiskani ter e-obliki.
  • Certifikat Dobre energije, v primeru, da dosežete  enotni indeks 2,5 ali več.
  • Objavo imena organizacije na portalu Organizacijska energija*
  • Primerjalno analizo s slovenskimi organizacijami (po zaključnem dogodku)  
  • Primerjalno analizo z organizacijami iz panoge (po zaključnem dogodku)
  • Objava logotipa organizacije na portalu (600×200 px)*
  • Objava 1/3 oglasa v reviji HR&M (velikost oglasa 180 x 82 mm, oglas se objavi v tekoči številki revije)

 

 

Cena bronastega paketa:900 EUR (Cena ne vsebuje DDVja)

*V kolikor organizacija ne želi oglasnih objav, to  v celoti spoštujemo, kar pa ne vpliva na ceno paketa.

Se nam želite pridružiti?

Začutite energijo vaše organizacije

Prijavite se!