Z BREZPLAČNIM PAKETOM Freemium pridobite:

  • Analizo stanja energije udobja v vaši organizaciji
  • Objavo imena in osnovnega logotipa organizacije na portalu Organizacijska energija*

 

 Cena brezplačnega paketa znaša 0 EUR

_______________________________________________________________

V kolikor organizacija ne želi oglasnih objav, to v celoti spoštujemo* 

Brezplačni paket je predmet akcijskih ponudb. Sledite spletno stran www.organizacijska-energija.si in objavo akcijskih ponudb.

 

Brezplačni paket je možno kasneje še nadgraditi v osnovni ali bronasti paket, brez ponovnega merjenja