Znani so rezultati Nacionalne raziskave organizacijske energije 2017

 

Kje iskati gorivo za večjo učinkovitost – raziskava Organizacijske energije 2017 kaže, da smo boljši pri zadrževanju kot sproščanju naravne energije ljudi. V sklopu HR&M konference, ki je potekala 15. novembra 2017 v Festivalni dvorani v Ljubljani, so bili predstavljeni rezultati Nacionalne raziskave organizacijske energije v slovenskem zasebnem in javnem sektorju.

Nagrado za najvišji indeks po 5 globalnih dejavnostih so prejela podjetja oz. organizacije: Osnovna šola Trbovlje, RLS Merilna tehnika, Adriatic Slovenica, Aquasystems in RGL (Radio Glas Ljubljana).

 

Organizacijska energija v Sloveniji boljša kot lani, toda še vedno velik zaostanek za evropskim povprečjem

V raziskavi je skupaj sodelovalo 9.772 oseb iz 79 organizacij. Raziskava je letos pokazala, izboljšanje glede na predhodno leto. Enotni indeks organizacijske energije znaša letos 2,18 točk, lani samo 1,91 točke. Kljub izboljšanju pa imamo še veliko priložnosti za izboljšave. V primerjavi z najboljšimi evropskimi organizacijami, kjer enotni indeks v povprečju znaša kar 5,17, še vedno krepko zaostajamo in to za 2,99 točke.

9.772 oseb oziroma 79 organizacij iz zasebnega kot tudi javnega sektorja smo razvrstili vzdolž petih globalnih panog: Storitve, Izdelki široke rabe in industrijski izdelki, Finančne storitve, Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti, Energetika in komunalne storitve.

V Sloveniji je nosilec projekta skupina razvojnih partnerjev, ki jo vodi ga dr. Danijela Brečko, izvršna direktorica Inštituta Sofos, ki se s tovrstnimi raziskavami ukvarja že preko 20 let. Poslanstvo projekta je dvig energije za večjo strast in trajnostno rast.

 

Najboljšo energijo izkazuje generacija stara 45 let ali več

Najboljšo energijo izkazujejo mala podjetja, gospodarske družbe še vedno prednjačijo pred organizacijami javnega sektorja, med panogami pa je v povprečju največ energije v sektorju Finančne storitve. Najvišji posamični indeks pa smo namerili v panogi Storitve.

Zaznali smo tudi, da najboljšo energijo izkazuje generacija, ki šteje 45 let ali več, kar pred organizacije postavlja vrsto vprašanj o medgeneracijskem sodelovanju. Druga zanimivost letošnje raziskave pa je, da so posamezniki z visoko ali še višjo izobrazbo izkazali višjo raven energije kot tisti s končano nižjo stopnjo izobrazbe. Celo več, najnižjo raven energije so izkazali tisti, ki so končali srednjo ali višjo šolo, bolj od njih so se odrezali ljudje z 4. stopnjo izobrazbe ali nižjo.

Priznanje za najboljšo organizacijsko energijo

Nagrado za najboljši indeks organizacijske energije prejme 5 organizacij, ki so izkazale najboljši indeks v posamični dejavnosti. Rezultate enotnega indeksa organizacijske energije je pregledala 6-članska strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki razvojnih partnerjev.

Nagrado za najboljšo energijo v posameznih panogah so prejeli:

  1. V panogi Storitve: OŠ Trbovlje z indeksom 3,51.
  2. V panogi Izdelki široke rabe in industrijski izdelki: RLS, merilna tehnika z indeksom 3,10.
  3. V panogi Finančne storitve: Adriatic Slovenica, z indeksom 2,64
  4. V panogi Tehnologija/komunikacija in razvedrilne dejavnosti: RGL, z indeksom 2,42
  5. V panogi Energetika in komunalne storitve: Aquasystems, z indeksom 2,75.

 

Kaj zmagovalci delajo drugače?

OŠ Trbovlje, ki je dosegla tudi najvišji posamični indeks organizacijske energije, vodi ravnateljica Klementina Šuligoj, ki je povedala, da si brez dobre energije ne zna predstavljati dela v šoli. Skrb za dobro energijo je odgovornost vseh zaposlenih v šoli, ustvarjajo pa jo z medsebojnim sodelovanjem med zaposlenimi ter povezovanjem s starši kot tudi s pristno skrbjo za vzgojo mlajših generacij, ki je del kulture širšega okolja v Trbovljah.

RLS, Merilna tehnika že nekaj let navdušuje s svojo hitro rastjo, predvsem pa kot tehnična dejavnost izstopa s skrbnim ravnanjem s kadri, za kar so prejeli tudi druge nagrade kot je Delove podjetniške zvezde in Zlata nit. Dobro energijo Ilijana Šuligoj Javornik, direktorica kadrovske službe pripisuje predvsem dobremu vodenju, njihov direktor Janez Novak namreč povsem zaupa kadrovski službi ter si prizadeva za opolnomočenje zaposlenih.

Adriatic Slovenica je v letošnjem letu še dvignila svoj indeks in dokazuje, da skrbi za kadrovski kapital prav tako dobro kot za finančni, kar je nedvomno zmagovalna formula prihodnosti, saj vsi vemo, da je finančnega kapitala dovolj, medtem ko kadrovskega povsod primanjkuje. Tega se Vlasta Lenardič, direktorica kadrovske službe dobro zaveda, zato je skrb za dobro energijo ena izmed strateških kadrovskih nalog.

RGL se je vključil v raziskavo na predlog njihovega sodelavca, študenta, ki se je navdušil nad idejo v sklopu študija in zmagal v svoji panogi. Kot je povedal direktor Igor Škerlag, so dobili odličen uvid v možnosti izboljšanja vodenja, svoj visok rezultat pa po besedah Simona Prelesnika, glavnega urednika, pripisujejo kulturi sodelovanja in timskega dela, ki jo dosledno gojijo, četudi se morajo za to odpovedati posamičnim talentom.

Aquasystems sodi v skupino majhnih podjetij, ki visok indeks Organizacijske energije pripisuje fleksibilni kulturi ter zrelosti vseh zaposlenih.

Vsem sodelujočim v raziskavi se zahvaljujemo, zmagovalcem pa iskreno čestitamo!