Vloga vodje pri gospodarjenju z organizacijsko energijo

Dr. Danijela Brečko, direktorica Instituta SOFOS in vodja projekta Organizacijska energija

V Grand hotelu Union smo 23. novembra 2016 podelili nagrade za najboljši indeks Organizacijske energije. Letos je projekt prerasel v sistem za spodbujanje produktivnosti, kjer je glavna naloga vodij razvijanje strasti zaposlenih za doseganje ciljev. S tem namenom smo raziskali, kako z organizacijsko energijo gospodarijo zmagovalci in dobitniki priznanja za najvišji indeks organizacijske energije 2016?

Fenomen organizacijske energije zadnja lete navdušuje in zaposluje vodje kot tudi HRM-strokovnjake. Vsi se zavedamo, da se svet izjemno hitro razvija in da prehajamo iz dobe geocena v dobo antropocena. Za geocen je značilno, da potrebne vire energije črpamo iz zemlje, v dobi antropocena pa je glavni vir energije človek. Kajpak bomo še vedno odkrivali nove vire energije, ki bodo povezani z naravnimi viri, toda na področju ravnanja ljudmi pri delu presežek in s tem konkurenčno prednost predstavlja človek in njegovi osebni viri energije. In ravno s tem se ukvarja fenomen organizacijske energije.

Vemo, da vsak človek poseduje svojo naravno energijo, ki jo prinaša v delovno okolje. V delovnem okolju se namreč ta naravna energija sprošča, pri tem pa imajo največji vpliv vodje. Ali se sprosti malo ali veliko energije, kakšne kakovosti in kakšne intenzitete je ta energija, je odgovornost vodje. Pa ne le to, vodje imajo pri tem še eno pomembno nalogo. Poleg ustvarjanja pogojev za sproščanje kakovostne energije morajo poskrbeti tudi za zadrževanje kakovostne energije v organizaciji in si tako zagotoviti pozitivno energijsko bilanco. Tako trdim, da bodo vodje prihodnosti tisti, ki bodo znali najbolj spretno gospodariti z organizacijsko energijo svoje organizacije.

Med prejemniki nagrad za najboljši indeks organizacijske energije sta podjetji Plastika Skaza, ki je prejelo nagrado za najvišji indeks organizacijske energije v panogi Izdelki široke rabe in industrijski izdelki ter informacijsko podjetje Agitavit Solutions, ki je to prestižno nagrado prejelo v panogi Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti.

Dobro energijo lahko opazite že »na oko«

»Dobro energijo lahko opazimo že na oko,« pravi Tanja Skaza, direktorica podjetja Plastika Skaza, kjer dobro energijo zaznajo skozi visoko motiviranost ljudi že zjutraj, ko vstopijo skozi vrata podjetja. Če vidijo nasmejane obraze in iz pisarn slišijo smeh, je to dober znak, da prevladuje produktivna energija. Motivacija zaposlenih pa še raste, če prihajajo do ciljev skupno, kot ekipa. Dobra energija se v podjetju kaže tudi takrat, ko zaposleni živijo enake vrednote. In čeprav so dnevi in energija v podjetju dinamični in polni izzivov, jih lahko tisti, ki sledijo in živijo skupne vrednote, uspešno rešujejo.

V Agitavit Solutions pa ugotavljajo, da so glavni vire dobre energije osebni motivi ljudi. Le-ti jim dajejo moč in energijo, da se spopadajo z delovnimi izzivi. Če jih lahko uresničijo v danem okolju oziroma podjetju, potem so tudi produktivni in uspešni. Kadar prevladuje dobra energija, ljudje dajejo predloge za izboljšave tudi, ko jih nihče zanje ne vpraša in se ne tičejo nujno njihovega področja dela. Kaže se tudi tako, da z veseljem prevzemajo dodatne naloge in so odgovorni pri njihovem izpolnjevanju. Da so za nekaj, kar prevzamejo, pripravljeni narediti vse, da to tudi izpolnijo. In nenazadnje – da se pri svojem delu zabavajo.

Srčika dobre energije je prava strast za doseganje ciljev

Povsem naravno je, da energija niha, ne letno, temveč tudi dnevno. Ali lahko organizacija vpliva na uravnoteženost organizacijske energije? V Plastiki Skaza menijo, da energija ni povsem povezana z dnevi ali letnimi časi. Energija lahko niha, če ljudje nimajo jasno določenih nalog, ali morda sami pri sebi nimajo natančno razjasnjeno, kaj si želijo. Takrat se lahko malce izgubijo in njihova učinkovitost zaplava. Dobra energija pa pride celo v presežku, če ljudje vidijo, da jim uspeva in so ob tem pohvaljeni. Dobri rezultati so namreč ključnega pomena za večjo motivacijo. To ni samo v poslu, temveč tudi v vsakdanu posameznika. Dobro energijo in čim manjše nihanje v plastiki Skaza spodbujajo tudi z najrazličnejšimi aktivnosti, kot so teambuildingi, druženje zaposlenih na mesečnih srečanjih, športne aktivnosti, strateške delavnice in izobraževanja, kjer zaposleni izmenjujejo svoja mnenja, znanja in izkušnje.

V Agitavit Solutions pa ugotavljajo, da se v tednih, ki so bolj naporni in intenzivni, proti koncu tedna pozna, da energija nekoliko pade. Podobno se dogaja tudi znotraj posameznih projektov – tam se energija stopnjuje, ko se približujejo mejniki, po zaključku pa nekoliko pade. Za dodatno energijo pa prav tako poskrbijo z internimi dogodki in teambuildingi.

Ključnega pomena je, da vodja zna pri sodelavcih spodbujati strast za doseganje ciljev.

»Vodja mora biti dober coach in mentor, ki zna svojega mentoriranca usmerjati in na neki način tudi nadzirati,« meni Tanja Skaza. Dober vodja je odprt in pozna pričakovanja svojega mentoriranca. Do njega je iskren, hkrati pa vedno pričakuje nekaj več. Strastni vodja svojo ekipo vsako leto pripelje do boljših rezultatov. Vodje so tisti, ki svojo skupino povezujejo in opolnomočijo, da lahko razprejo krila. Ob tem pa morajo svojo ekipo in posameznike dobro poznati in jim dajati tisto, kar najbolj potrebujejo. In hkrati seveda ne pozabijo na zaupanje.

V Agitavit Solutions pa strast za doseganje ciljev spodbujajo tako, da vsako leto organizirajo kick-off sestanek, na katerem skupaj pregledajo rezultate in dosežke preteklega leta ter vizijo, strategije in cilje podjetja ter posameznih poslovnih področij za naslednje leto. Poslovne cilje podjetja povežejo z osebnimi cilji sodelavcev, usklajenost in doseganje le-teh pa preverjajo na kvartalnih pogovorih. Zaposlene dodatno spodbujamo k večji strasti s sistemom nagrajevanja, kjer je variabilni del plače vezan na kakovost dela in uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

Nova ali zgolj pozabljena vloga vodje

Henry Mindzberg, priznani profesor managementa na INSEAD in SLOAN University (po izobrazbi strojni inženir), je preroško zapisal, da glavna naloga vodij ni sklepanje poslov, temveč omogočiti ljudem, da sprostijo svojo pozitivno energijo. Njegova izjava ima veliko privržencev, prav tako pa tudi kar nekaj skeptikov.

Tanja Skaza se z njegovo izjavo absolutno strinja in zatrjuje, da je poslovno sodelovanje sinergija energij in dosežen cilj ekipe je posledica dobre energije. Če ekipe začnejo vrtičkati, po vsej verjetnosti ne bodo uspešne, saj se začne ustvarjati negativno čustvo – tekmovanje. Skupaj lahko dosežemo vse, sami pa bolj malo, in tekmovalnost v tem primeru nikakor ni pogoj za sproščanje pozitivne energije, saj zapira naša srca za čustva in razumevanje drugih.

Anka Brus, direktorica podjetja Agitavit Solutions pa dodaja, da je najbolj pomembno, da vodja pri zaposlenih prepozna njihove močne strani in jim omogoči, da jih lahko izkoristijo in razvijajo. Taki sodelavci bodo motivirani, zavzeti pri doseganju ciljev in zelo verjetno tudi uspešni. Uspeh pa nam vsem daje novo energijo in zagon.

Kaj naj vodja naredi, ko je premalo strasti?

Dobri vodje torej znajo prižigati lučke v očeh svojih sodelavcev in tako uspeh ne more izostati. Kaj pa takrat, ko navkljub spodbujanju strasti ni prave energije med sodelavci, storijo najboljši?

V Plastiki Skaza je to znak za takojšnje ukrepanje in iskanje vzroka, zakaj ekipa ne deluje složno. Včasih je samo malenkost, ki se jo da hitro rešiti, kdaj pa kdaj pa je v skupini gnilo jabolko. Najpomembneje je, da vodja to hitro zazna, saj lahko v nasprotnem primeru gnilo jabolko okuži vse. Največkrat tovrstne izzive rešujejo s pravo komunikacijo, saj je le-ta ključ do uspeha.

Podobno se na opažanje premalo strasti odzivajo tudi v Agitavit Solutions in poudarjajo, da tako kot ni enega recepta, kako ustvariti pozitivno energijo, pogosto tudi ni enega samega razloga, da te energije ni. Vodja mora ves čas poslušati sodelavce in se pogovarjati tudi z drugimi vodji, če v posameznih ekipah zaznajo padec energije. Pomembno je, da ugotovi razlog, ki je lahko trenutne (npr. povečana zahtevnost dela ob zaključevanju projekta) ali bolj trajne narave (npr. konflikt med dvema sodelavcema). Vsi vpleteni se nato odkrito pogovorijo in predlagajo možne rešitve. Navadno pomaga že pogovor, včasih pa je treba izvesti temeljitejše ukrepe ali spremembe. Najbolj pomembno pa je, da se taki pojavi rešujejo sproti, torej pravočasno in ne pometajo pod preprogo, ker se sicer hitro lahko razrastejo na celotno podjetje ter je potem škoda toliko večja.

Tudi preveč strasti ni dobro

Na področju fenomena organizacijske energije, se soočamo tudi s pretirano strastjo, ki lahko vodi v izgorevanje. Start-up podjetja so pri tem podvržena večjemu tveganju, kot druge organizacije, čeravno pred tem ni varen nihče. Pretirana strast se kaže recimo v tem, da ljudje delajo čez svoje zmožnosti, si npr. nikoli ne vzamejo dopusta, delajo po 12 ali več ur na dan in to daljše obdobje, ne razvijajo svojih prostočasnih aktivnosti … Tako npr. v podjetniških pospeševalnikih ni nič nenavadnega, če ljudje preživijo na delu po 20 ur na teden, ne da bi si privoščili kakšno soboto ali nedeljo zase.

S pretirano strastjo so se v podjetju Plastika Skaza že srečevali, saj imajo izredno strastne ljudi, ki bi radi naredili več, kot je v okviru njihovih zmožnosti. Pri tem pa ne opažajo izgorelosti, prej priložnost za napredek. Ljudje včasih delajo preko svojih meja, ker si želijo napredka in skrbijo za osebno rast. Izstop iz cone udobja ni lahak in večini ljudi predstavlja napor. Le-ta pa lahko povzroči nepričakovan napredek in napredek v ljudeh zbudi ponos in dostojanstvo.

V Agitavitu si ljudje znajo vzeti tudi čas za potreben odmor, saj veliko naporov vlagajo v ustrezno načrtovanje zasedenosti kadrov in sproti spremljajo njihovo obremenjenost. Tako hitro zaznajo odklone in ustrezno ukrepajo. Seveda pa se od časa do časa ne da povsem izogniti nadurnemu delu.

Obnavljanje virov energije

Uspešno poslovanje ni maraton, temveč prej več tekov na krajše proge. Med teki pa je čas, da si organizacija obnovi svoje vire energije in se regenerira. V mislih imam seveda energijo ljudi. Tega se več ali manj zavedamo, kako smo kreativni pri izvedbi obnavljanja naših naravnih virov, pa se zelo razlikuje od organizacije do organizacije.

V Plastiki Skaza za obnavljanje energije skrbijo s fitnesom, ki ga lahko zaposleni koristijo po mili volji in dvigujejo svojo raven kondicije. V prihodnosti imajo v planu vsako jutro pričeti s polurno jogo ali meditacijo, s čimer se želijo malce poduhoviti in dan pričeti psihično spočiti. Ustanovili so tudi Športno kulturno društvo, v sklopu katerega zaposlenim ponujajo ogromno športnih aktivnosti, med drugim imajo tudi svojo nogometno ekipo. Za spodbujanje osebne rasti pa imajo dva osebna svetovalca, ki pomagata zaposlenim na poti do uspeha ali boljšega počutja.

V Agitavit Solutions pa imajo zaposleni veliko priložnosti pridobivanja novih znanj in s tem možnosti osebnega razvoja. Gojijo odprto komunikacijo in pošten odnos do sodelavcev, cenijo iniciativnost, predanost, kakovost, ekipno delo, spodbujamo medsebojno pomoč in sodelovanje. Zaposlenim omogočajo prilagodljiv delovnik in delo od doma. V podjetju imajo prostor, namenjen sprostitvi med delovnim časom, v katerega se zaposleni lahko odmaknejo in svoj čas namenijo želenim oblikam obnavljanja virov energije. Ker večino delovnega časa v službi presedijo, skrbijo tudi za rekreacijo; ustanovili so Agitavit športno društvo, v okviru katerega organizirajo pohode v hribe, nogomet in košarko.

Kam po čarobno formulo za dobro energijo?

Le kdo si ne bi želel čarobne formule za dobro organizacijsko energijo, takšno, ki odseva ravno pravo mero strasti, ne preveč in ne premalo in takšno, ki spodbuja trajnostno rast organizacije. Pa takšna formula zares tudi obstaja?

Čarobna formula za dobro energijo v podjetju Plastika Skaza je, da so vrednote podjetja in zaposlenega v ravnovesju, da ljudje opravljajo tisto delo, ki jih veseli in v njem uživajo. Takšno delo, ni več delo, temveč užitek, ki ima za posledico uspehe, rezultate in dobro plačilo.

Tanja Skaza še dodaja, da je formula za pravo energijo pravzaprav zapisana v glavi vsakega od nas, skriva se v tem, da delite svojo srečo naprej. Naj ne ostane skrita, saj je pozitiva nalezljiva in to ekipa začuti in vrača nazaj ter širi naprej. Če ste srečni na osebnem področju, prinesite to v službo. Marsikdaj je celoten dan pogojen s tem, kakšno energijo oseba prinese v prostor in kako jo oddaja.

V Agitavit Solutions pa pravijo, da čarobne formule ni, prej gre za skupek dejanj in aktivnosti. Čeprav bi vse razkrili, se jih ne da »skopirati« iz enega v drugo podjetje, saj je od konkretne izvedbe in ljudi v podjetju odvisno, ali bo nekaj delovalo ali ne. Sodelavce je treba poslušati, morajo se počutiti varne in cenjene, morajo vedeti, kam gredo. Če so njihovi sodelavci tudi njihovi prijatelji, pa še toliko bolje.

Energijski vodja – energijska organizacija

Raziskave so pokazale visoko korelacijo med osebno energijo vodij ter energijo njihove organizacije, kar je bilo tudi pričakovano in potrjuje rek, jabolko ne pade daleč od drevesa. (D. Brečko, 2012–2016). Dobri vodje torej tudi dobro gospodarijo s svojo osebno energijo in si znajo dobro napolniti baterije.

Tanja Skaza si baterije polni z najmanj eno uro telovadbe na dan in vsako jutro posluša motivacijske govornike, ki jo v veliki meri navdajo s pozitivizmom, strastjo in dejstvom, da se vse da, če si to zares želimo. Začela je tudi meditirati, saj opaža, da se tako sprošča njen notranji mir. Ima tudi svoje osebne coache, ki skrbijo za to, da v dan vstopa optimistično in da je zadovoljna sama s sabo. Energijo pa ji dajeta tudi njena dva sinova, ki ji ne pustita, da bi čez dan malo podremala, ali pa šla prekmalu spat.

Anka Brus pa prisega na ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem, čeprav se ves čas prepletata. Potrebno energijo ji dajejo sinova in prijatelji. Od posla se odklopi s tekom ali obiskom Šmarne gore, sinova redno spremlja na nogometnih tekmah ter rada prebere dobro knjigo.

Untitled design (3)

Vsakdo ima torej svoj recept za polnjenje baterij in energijsko obnovo. Dobro pa si je vsak dan zastaviti vprašanje; kakšna je moja osebna energija danes in kaj lahko naredim, da jo še izboljšam?

Članek je bil objavljen v reviji HR&M, junij 2017.