OSEBNA ENERGIJA IN ENERGIJA ORGANIZACIJE – POZITIVNA SINHRONOST ALI NEGATIVNO RAZJEDANJE?

 

Vsak izmed nas poseduje energijo. Resda jo težko vidimo s prostim očesom, zato pa jo toliko bolj čutimo. Osebna energija je naravna sila v vsakem izmed nas, s pomočjo katere delujemo in vplivamo. Danes to energijo znamo tudi že izmeriti. Odraža se v sposobnosti mobilizacije kognitivnega, čustvenega in vedenjskega potenciala oz. v tem, kaj in kako ljudje mislimo, kaj in kako čutimo in kako se pri tem vedemo. Vse, kar lahko izmerimo, lahko tudi izboljšamo. Kot vsaka druga vrsta ima tudi osebna energija svojo smer in moč. S pravo kombinacijo osebnih strategij lahko vplivamo tako na njeno smer kot na jakost ter jo pripeljemo v polje produktivne in sodelovalne energije. In prav v tem se skriva pot do naše pozitivne prihodnosti 1 .

Formula za uspeh podjetja

V marsikaterem podjetju se pogosto sprašujejo:  ”Kaj je formula za uspeh podjetja? Kaj je tisto, kar nekatera podjetja požene proti vrhu?” Odgovor se skriva v glavni gonilni sili vsakega podjetja. Torej v zaposlenih ter njihovi potencialni energiji, ki jo lahko vložijo pri doseganju zastavljenih ciljev. Temu fenomenu pravimo tudi organizacijska energija in jo lahko opišemo kot silo, ki jo pri doseganju svojih ciljev sprosti podjetje. Njena moč kaže koliko čustvenega, umskega in vedenjskega potenciala se je sprostilo pri doseganju ciljev. Ne smemo je enačiti z vsoto energije posameznikov v podjetju, čeprav je z njo povezana. Individualna energija vsakega zaposlenega (predvsem pa vodij) vpliva na organizacijsko energijo in tudi obratno. Prav tako je ne smemo enačiti z zavzetostjo zaposlenih, čeprav je zavzetost njen dober pokazatelj. Zavzeti posamezniki namreč prispevajo k pozitivni organizacijski energiji in obratno: odlična energija v podjetju spodbuja zaposlene k zavzetosti!2

Delovanje organizacijske energije lahko občutimo, kajti narekuje intenziteto, tempo in vzdržljivost delovnih in inovacijskih procesov ter procesov sprememb v podjetjuTorej je ključni dejavnik delovne uspešnosti in tesno povezana z uspehom podjetja. Garry Jacobs, CEO Svetovne akademije znanosti in umetnosti, pravi: ”Kazalec uspešnosti niso bilance stanja, mnogo resničnejši pokazatelj je energija organizacije in način njenega upravljanja”.

V organizacijski energiji in njenem opravljanju pa je moč med podjetji ali pa celo znotraj enega podjetja zaslediti velike razlike.  Nekatera podjetja tako od jutra do večera ”vozijo v peti predstavi” in so nenehno pod blagim, poživljajočim stresom, zaposleni pa se kljub povprečnim plačam ne pritožujejo. Nasprotno pa lahko srečamo podjetja, ki kljub obetavnim idejam in močnemu potencialu ne napredujejo, saj se zaposleni v lenobnem vzdušju otepajo vsake spremembe ali izziva, njihovo delovanje pa spominja na počasno vožnjo avtomobila z vključeno ročno zavoro2.

rawpixel-com-250087

 

Negativna energija – kaj narediti?

S številom zaposlenih sovpada število osebnostno zelo različnih ljudi, kar lahko hitro privede do določenih težav z negativno energijo.  Klementina Šuligoj, ravnateljica OŠ Trbovlje, prejemnice nagrade za najboljši indeks organizacijske energije  v dejavnosti Storitve, meni, da je povsem normalno, da v organizacijah prihaja do nesoglasji, težava nastane, če ta nesoglasja vodijo v razočaranje in odmik od kolektiva. Na OŠ Trbovlje se trudijo, da taka nesoglasja zaposleni razčistijo, če je potrebno, se pogovorijo skupaj, sploh če so zaposleni čustveno preveč vpleteni in je bila kakšna reakcija prehitra. Šuligojeva pravi, da na koncu vedno ugotovijo, da vsi delajo za isti cilj, le na medsebojni komunikaciji so (začasno) padli.

Ravnateljica izpostavi, da v šolah denarnih nagrad ni in zato toliko bolj velja pohvala za dobro opravljeno delo, mogoče članek o dobro opravljenem delu na spletni strani šole ali v lokalnem časopisu ter pristno veselje sodelavcev ob uspehih kolegov. Dobro delo in trud, ki ga vlagajo učitelji v šolo, je potrebno videti in ga javno in glasno pohvaliti.  Dnevno je treba sodelovati z učitelji, jim dati vedeti, da poznaš njihovo delo, težave in seveda tudi uspehe. Prepričana je, da vsi ravnatelji to počno in se zavedajo, da njihovi kolektivi delujejo na ta etični pogon. In ravno zato ji nagrada, kot pravi, veliko pomeni, saj predstavlja potrditev za dobro delo3.

Moč posameznika

Raziskave so pokazale visoko korelacijo med osebno energijo vodij ter energijo njihove organizacije, kar je bilo tudi pričakovano in potrjuje rek, jabolko ne pade daleč od drevesa. (D. Brečko, 2012–2016). Dobri vodje torej tudi dobro gospodarijo s svojo osebno energijo in si znajo dobro napolniti baterije.

Dejstvo je, da se prav vsak od nas kdaj znajde v obdobju, ko se počuti popolnoma izčrpanega in utrujenega. Po navadi iščemo vzroke v preobilici dela, vremenskih vplivih, slabih medosebnih odnosih … Na nekatere stvari, ki nam kradejo moč in energijo, ne moremo vplivati ali pa le težko, marsikaj pa za boljše počutje lahko naredimo sami. Vsakdo ima svoj recept za polnjenje baterij in energijsko obnovo. Dobro pa si je vsak dan zastaviti vprašanje – kakšna je moja osebna energija danes in kaj lahko naredim, da jo še izboljšam?

Kakšna je vaša osebna energija lahko izveste s klikom na link, do odgovora na vprašanje kakšno je energijsko stanje v vašem podjetju in kako z njim upravljati pa vas vodi klik na spletno stran nacionalnega projekta Organizacijske energije.

Viri:

1 D. Brečko, 2017. Osebna energija – pot do pozitivne prihodnosti, Ljubljana

2 ORGANIZACIJSKA ENERGIJA: Kaj je to?

3 Kjer se dobra energija ustvarja na etični pogon


Zanimivo dodatno branje: