Produktivna energija: zaščitni faktor delovne sile

Naši starši so verjeli, da se bodo zaposlili pri enem delodajalcu ter pri njem preživeli celotno delovno dobo in se tudi upokojili. A danes ne zasledimo prav pogosto takega scenarija. Priča smo številnim menjavanjem delovnih mest in celo poklicev. Včasih so razlogi za takšne situacije družbene, gospodarske in politične narave, včasih pa lahko do tega privede osebna odločitev posameznika. Če se pojavi osebni namen menjave delovnega mesta, lahko razloge iščemo predvsem v nezadovoljstvu z delom. Tako zadovoljstvo z delom in namen menjave delovnega mesta predstavljata pomembna pokazatelja blagostanja zaposlenega, ki je povezano z delovnim mestom.  Na omenjena dejavnika blagostanja pa naj bi lahko vplivali s pomočjo produktivne organizacijske energije.

Zadovoljstvo z delom se kaže v odnosu zaposlenega do njegovega dela na splošno ali pa do določenih delovnih nalog. Kljub temu, da na zadovoljstvo z delom lahko vpliva številno dejavnikov, ki jih opisuje mnogo različnih teorij, je vsem skupno, da pozitivne izkušnje na delovnem mestu povečajo zadovoljstvo, negativne pa ga znižujejo. V primeru visoke produktivne energije v podjetju poskrbimo,  za prisotnost pozitivnih čustev, intelektualnega izziva in zasledovanja skupnih ciljev, kar vodi do več pozitivnih izkušenj in posledično tudi do večjega zadovoljstva z delom.  Tako lahko zaključimo, da je raven produktivne energije pozitivno povezana z zadovoljstvom na delovnem mestu.

Namen menjave delovnega mesta lahko ogrozijo prihodnost organizacije. Zato mora organizacija poskrbeti, da prihaja do takšnih situacijah v čim manjšem številu.  Namen menjave delovnega mesta se povezujejo s preteklimi in tekočimi izkušnjami v organizaciji kot tudi s pričakovanji za prihodnost. Če ima organizacija visoko produktivno energijo, zaposleni lahko pričakujejo več koristi, kajti delujejo produktivno in bodo z večjo verjetnostjo dosegli zastavljene cilje. Takšno okolje bo tudi oblikovalo pozitivna pričakovanja za prihodnost, kajti zaposleni verjame, da lahko doseže cilje in napreduje znotraj organizacije. Prav tako pa je delo v takšnem okolju tudi veliko bolj prijetno. Vse to pa se odraža v manj pogostih namenih menjave delovnega mesta. Tako lahko zaključimo, da je produktivna  negativno povezana z namenom menjave delovnega mesta.

Če združimo ti dve ugotovitvi, lahko povzamemo, da je produktivna energija pozitivno povezana z zadovoljstvom na delovnem mestu in negativno z nameni menjave delovnega mesta. Tako lahko zaključimo, da je produktivna energija varovalni, zaščitni faktor delovne sile, ki omogoča stabilno delovanje organizacije v prihodnosti.

Vir:

  • Raes, A., M. in Bruch, H. (2013). How top management team behavioural integration can impact employee work outcomes: Theory development and first empirical tests. Human relations, 66,(2), 167-192.

Bi radi preverili kakšno je stanje energije v vašem podjetju? Bi radi preprečili energetski mrk? Sedaj imate odlično priložnost. Vključite se v Nacionalno merjenje organizacijske energije. Kako? Preverite tukaj. 

Prav tako se lahko naročite na prejemanje novic, ki se nanašajo na projekt in tematiko organizacijske energije. V spodnji okvir samo vnesite vaš email naslov.

Newsletter-blog
Sending