Pogled na organizacijsko energijo malo drugače-2. del

V predhodnem prispevku smo predstavili prva 3 področja, kjer lahko opazujemo organizacijsko energijo in poskrbimo, da ne prihaja do zastojev ter tako skrbimo za ”zdravje” organizacije. O tem si lahko več preberete tukaj Danes pa vam bomo predstavili še preostala 4 področja, ki so ravno tako pomembna, ko govorimo o pretoku organizacijske energije skozi podjetje.

  1. Energija skupnosti

Ta energija naj bi predstavljala srce organizacijske energije. Kajti, če je zagotovljena kakovostna energija skupnosti, lahko pričakujemo dober obtok preostalih energij po celotni organizaciji. Energijo skupnosti predstavljajo vse oblike in vrste medsebojnih odnosov, ki se oblikujejo v podjetju. Gre torej za zmožnost vzpostavljanja in ohranjanja dobrih odnosov ter ustvarjanje prijetnih pogojev za sobivanje in delovanje. Vendar je to idealna predstava. Velikokrat energijo skupnosti res gradimo s pomočjo sprejemanja, pripadnosti, včasih pa jo gradimo tudi preko konfliktov in pogajanj. V današnjem svetu, ko je delovno mesto postalo marsikomu glavni vir skupnosti in prostor, kjer se lahko počuti sprejetega in povezanega, kajti mogoče je zaslediti odtujenost od sosedov, sorodnikov, prijateljev v sodobni družbi, pa je vloga organizacije še toliko bolj pomembna.

  1. Energija kontrole

Ta energija se nanaša na občutek jasnosti, ki je povezan z redom, strukturo, sistematičnostjo, vodenjem in zaupanjem. V skrajnih primerih lahko v organizacijah zasledimo moč in avtoriteto na eni strani, ki ne dopušča niti malo svobode delavcem na drugi strani, ki so ujeti v ”verige ukazov”. Takrat je zanemarjen vidik človečnosti in se na zaposlene gleda kot na stroje, ki morajo (čim bolj) brez napak opravljati svoje delo. Vendar se izkaže, da ta način ni najboljši, kajti zatrta je vsa kreativnost in inovativnost, ki pa predstavljata ključ do konkurenčnih prednosti.  Kontrola je dobrodošla predvsem v kriznih situacijah in do določene mere. Dobrodošlo je, da se s pomočjo pravil, ustvari sistematičnost, struktura in red, ki zagotavlja stabilnost in varnost za zaposlene. Tako bi lahko rekli, da je potrebno pravo ravnovesje med kontrolo in svobodo, ki ustreza okoliščinam, v katerih deluje podjetje.

  1. Energija aktivnosti

Energija aktivnosti se povezuje z pojmom ”počenjati nekaj”, z dosežki in z učinkovitostjo ter uspešnostjo. Prav tako bi lahko rekli, da govorimo o produktivnosti zaposlenih. V današnjem svetu je to tematika, ki je močno prisotna. Velikokrat je moč zaslediti, da je potrebno delati hitreje in bolje. Tako s to obliko energije povezujemo tudi stres, deloholizem in izgorelost. Poleg tega pa igra pomembno vlogo pri produktivnosti tudi zadovoljstvo z delom, predanost in blagostanje. Tako je glavni izziv za organizacije, kako ustvariti motivacijsko okolje, ki bo zaposlene spodbujalo k produktivnost, proaktivnosti, kreativnosti ter jim ob tem prinašalo pravo mero zadovoljstva, stresa in izzivov.

  1. Energija obstoja

Tu se srečamo z začetkom in koncem vsega. Posameznik ve, ko vstopi v organizacijo, da bo prišel tudi dan, ko jo bo zapustil. Ve, da se bo v tem času zgodilo marsikaj, kar bo pustilo posledice na podjetju in tudi na njem kot zaposlenemu. Vsak posameznik bi se moral zavedati, da so vse življenje prisotne spremembe, ki se jim je potrebno prilagoditi. Tudi na organizacijski ravni je tako, da tista podjetja, ki niso dovolj pogumna, niso pripravljena prevzeti tveganja, se spremeniti, žal ne morejo pričakovati, da bodo preživela v prihodnosti.  Velja namreč, da bodo v prihodnosti uspešna podjetja, ki bodo konstantno inovativna in zmožna pokazati visoko raven fleksibilnosti in proaktivnosti v različnih poslovnih priložnostih.

Vir:


Bi radi preverili kakšno je stanje energije v vašem podjetju? Bi radi preprečili energetski mrk? Sedaj imate odlično priložnost. Vključite se v Nacionalno merjenje organizacijske energije. Kako? Preverite tukaj. 

Prav tako se lahko naročite na prejemanje novic, ki se nanašajo na projekt in tematiko organizacijske energije. V spodnji okvir samo vnesite vaš email naslov.

Newsletter-blog
Sending