Umetnost podajanja povratne informacije

O vplivu komunikacije na energijo v podjetju smo že govorili. Predvsem smo se dotaknili kako komunicirati v prvem koraku, ko načrtujemo in organiziramo delo. Omenjen prispevek lahko preberete tukaj. Komunikacija pa je pomembna tudi v zaključni fazi dela, ko podajamo povratno informacijo. Le ta je pomembna za nadaljnje odnose, energijo in klimo v podjetju.  Ko želimo sporočiti pozitivno povratno informacijo, pohvalo po navadi nimamo toliko težav. Več problemov pa nam povzroča sporočitev slabe novice , zato bomo danes nekaj besed namenili tej temi.

V organizaciji se nadrejeni pogosto znajdejo v situaciji, ko morajo zaposlenim sporočiti slabo novico. Te novice se lahko nanašajo na: negativno povratno informacijo o delovni učinkovitosti zaposlenega, zavračanje prošnje, odpuščanje itd. Podajanje slabe novice je težko. Pomembno vlogo ima predvsem način, kako posredujemo slabo novico. S pravilnim sporočanjem lahko vplivamo na to, kako prejemnik novice interpretira informacijo in kako oblikuje svojo strategijo spoprijemanja.

V idealnem svetu bi podrejeni odprtih rok sprejel povratno informacijo. Postavil bi nam nekaj vprašanj, ki bi razjasnila situacijo in skozi čas pokazal napredek v delovni učinkovitosti. Ampak situacija ne poteka vedno na tak način. Manzoni (2002; v Zakrajšek, 2015) navaja, da gredo takšni pogovori pogosto v smeri, da vsak udeleženec pogovora drugemu vsiljuje svoj pogled vedno bolj agresivno.  Na tak način se širi razkorak mnenj v pogovoru. Pogosto pridemo do točke, ko eden izmed sogovornikov nenamerno izreče nekaj pretirano kritičnega. Rezultat takšnega pogovora je, da podrejeni ne sprejme novice, ki jo želi nadrejeni sporočiti. Nadrejeni to pogosto pripišejo ponosu ali obrambi zaposlenih. Vendar pa je potrebno razumeti, da ima nadrejeni pomembno vlogo pri tem, kako podrejeni sprejme novico.

Več o tem kako se lahko takšnim situacijam izognemo ter kako načrtujemo podajanje slabe povratne informacije si lahko preberete na: https://psihologijadela.com/2015/04/29/umetnost-podajanja-slabe-novice/

Viri:


Bi tudi vi radi preverili kakšno je stanje energije v vašem podjetju? Bi radi preverili vire energije, ki vlada v vašem podjetju? Sedaj imate odlično priložnost. Vključite se v Nacionalno merjenje organizacijske energije. Kako? Preverite tukaj.

Prav tako se lahko naročite na prejemanje novic, ki se nanašajo na projekt in tematiko organizacijske energije. V spodnji okvir samo vnesite vaš email naslov.

Newsletter-blog
Sending