Projekt skozi pogled ga. Danijele Brečko, vodje projekta

Letos bo minilo že 10-to leto odkar smo v Sloveniji prvič preverili stanje organizacijske energije v  naših podjetjih in organizacijah. Do sedaj smo energijske naboje organizacij in podjetji  preverili dvakrat, letos pa sledi tretje merjenje, ki bo nekoliko razširjeno in drugačno. Ob tej posebni priložnosti smo spregovorili z vodjo projekta  Organizacijska energija, dr. Danijelo Brečko in ji zastavili nekaj vprašanj.

Ste začetnica raziskovanja organizacijske energije v Sloveniji. Kako, da ste se odločili raziskovati to področje?

Po duši sem raziskovalka in kot tako me pritegnejo nove stvari. Že leta 2005 sem v strokovni literaturi zasledila nov pojem organizacijske energije in začela sem ga intenzivno preučevati. Med drugimi so se s tem pojavom ukvarjali  in se še ukvarjajo tudi svetovni  guruji managementa kot je dr. Sumantra Ghosal, dr. Henry Mintzberg, dr. Heike Bruch,  Ari Weinzweig, Zingerman’s,  Stanton Marris… Začelo pa se je tako, da so me njihovi članki in razprave »kar sami našli«.  Prav tako so mi veliko pomagali prijatelji in znanci, ki so mi pošiljali dodatno literaturo na tem področju. Imela sem tudi to čast, da sem osebno spoznala dr. Heike Bruch in z njo sodelovala pri prvi in drugi raziskavi, kjer  se je dokončno izkristaliziral moj koncept organizacijske energije. Koncept tako upošteva tako naše slovenske posebnosti kot tudi preteklo zgodovino na področju raziskovanja  motiviranosti in zavzetosti zaposlenih pri delu v Sloveniji. Pri oblikovanju koncepta pa so mi služila spoznanja vseh mojih predhodnikov. Poleg tega sem koncept  iz  organizacijskega nivoja nadgradila tudi na osebni nivo, tako da danes  z mojim konceptom lahko merimo oboje, tako organizacijsko energijo kot tudi osebno energijo.  Zlasti pomenljiva pa je primerjava med rezultati merjenja   organizacijske energije ter osebne energije vodstvenega kadra –  prepoznane so namreč visoke korelacije, kar pomeni, da je stanje organizacijske energije pravzaprav skorajda identično stanju osebne energije vodje.  Moram reči, da so rezultati tudi mene presenetili in mi tako odprli nove razsežnosti izzivov na področju razvoja voditeljstva.

Predeno se osredotočimo na letošnji projekt, bi vas prosili, če nam lahko opišete, kakšno je bilo stanje organizacijske energije v slovenskih podjetjih v preteklih letih.

V preteklih letih je bilo stanje organizacijske energije precej  dinamično. Naj predstavim konkretne rezultate dveh dosedanjih nacionalnim merjenj kar z grafoma:

11

12

Kot  je razvidno iz grafov, Slovenijo vleče v vse smeri približno enako.  Leta 2006 smo imeli izjemno visoko  lestvico korozivne oz. razjedajoče  energije , kar 56 odstotkov smo jo namerili na lestvici od 0-100 odstotkov (vse energije smo merili na lestvici od 0-100 odstotkov), nato je sledila  lestvica produktivne energije, kjer smo dosegli rezultat 48 odstotkov,  energija udobne inertnosti ter  energije ravnodušne inertnosti (malodušja) pa je bilo skorajda enako 36 oz 35  odstotkov.

Čez 5 let, torej leta 2011 je bila slika že nekoliko drugačna in sicer smo namerili največ  produktivne energije, že 69 odstotkov. Le ta je torej precej narasla, žal pa je naraslo tudi malodušje in sicer iz 35 odstotkov na 49 odstotkov, kar je zelo zaskrbljujoče, saj je to najbolj nevarna energija, ki se lahko pojavi v organizaciji.

Obe merjenji sta pokazali, da ima Slovenija na področju organizacijske energije, kot edinega obnavljajočega se vira organizacije, še zelo veliko priložnosti za dvig produktivnosti in dobičkonosnosti.

Naj pa povem, da sem po letu 2006 seveda merila energijo tudi v posameznih organizacijah, kjer pa so bili rezultati zelo različni, med drugimi smo izbranem IT podjetju namerili tudi precej boljši energijski indeks  kot je povprečje 10 najboljših v Evropi leta 2012.

Letos bo merjenje organizacijske energije potekalo že tretjič. Nam lahko vseeno na hitro opišete teoretičen okvir, ki se nahaja v ozadju projekta? 

V projektu  združujemo dva teoretična okvirja in sicer organizacijsko raven, kjer  izhajamo iz predpostavke, da  ljudje prinašajo v organizacijo svojo naravno osebno energijo, ki jo nato v organizaciji okrepijo in ojačajo, ali pa lahko tudi obratno, organizacija jim lahko energijo tudi odvzame oz. spremeni njihovo intenziteto oz. smer. Pri tem izhajamo iz lastnih spoznanj, da jačanje energije omogočajo povezanost, torej medosebni odnosi ter vsebina dela, v kateri mora posameznik najti smisel, na drugi strani pa jo uspešno zadržimo s pomočjo ustrezne klime ter konteksta, ki ga je organizacija ustvarila.  Vsa ta prelivanja energije, ustvarjajo tudi posebno energijsko  dinamiko, ki se izkazuje skozi  energijsko matriko, ki jo določa smer in moč energije in kjer lahko govorimo o štirih vrstah energije v organizacijah kot jih prikazuje spodnja matrika.

123

Vsaka energijska lestvica pa je sporočilo samo zase in daje organizaciji jasne signale, kam odteka energija oz. na drugi strani tudi kako energijski indeks izboljšati s pomočjo dela z viri energije.

Kakšne novosti pa lahko pričakujemo ob letošnjem merjenju?

Novosti  je več;  merjenje poteka po posodobljenem konceptu, kjer ne identificiramo le stanja različnih energijskih lestvic, ampak opazujemo tudi vire energije in njihovo stanje. Kljub vsemu pa bomo imeli tudi  splošno primerjavo  z leti 2006 in 2011.

Prav tako merjenje poteka  v  5 različnih globalnih panogah, kar bo omogočilo tudi primerjavo podjetja oz. organizacije s panogo v Sloveniji.  Za kasnejša leta predvidevamo, da bomo omogočili tudi primerjavo s panogami JV Evrope oz. tudi širše v Evropi.

Letos smo na novo identificirali tudi enotni indeks organizacijske energije, kar bo omogočalo lažjo primerljivost podjetij.

Če bi vas neko podjetje vprašalo za mnenje ob dilemi ali naj se vključijo v raziskavo ali ne, kaj bi mu svetovali? Katere prednosti za podjetje bi izpostavili?

Splača se sodelovati že zaradi tega, ker podjetje (management) pridobi osnovno sliko energijskega stanja v organizaciji in s tem tudi priložnost, da v primeru neugodnega energijskega stanja ustrezno ukrepa.

Z jasno sliko organizacijske energije pridobi tudi jasen podatek o stanju produktivnosti kot tudi orodja, kako jo izboljšati.

S sodelovanjem v raziskavi izkaže tudi svojo skrb za zaposlene, saj je že dolgo jasno, da toliko kolikor je uspešen posameznik, toliko je organizacija uspešna navzven.

Primerjali se bodo lahko s kolegi v panogi in med panogami.

Na zaključnem dogodku bomo tudi predstavili ustrezne strategije za dvig in zadrževanje produktivne energije, kar je   posebna prednost za vse sodelujoče v raziskavi. Še posebej pa se veselim predstavitve najboljših praks in izmenjave izkušenj.

Katera podjetja in organizacije pa se lahko vključijo v vaš projekt?

V projekt se lahko vključijo vsa podjetja in organizacije, tako mikro, majhna in srednja podjetja kot organizacije javnega sektorja.

Bodo dobljeni rezultati primerljivi tudi z rezultati iz tujih držav?

V letošnjem letu bodo le v manjšem delu primerljivi, za drugo leto pa načrtujemo razširitev projekta tudi v Evropo.

Na podlagi raziskave bodo pridobljeni podatki, ki bodo ustvari celovito sliko o stanju v Sloveniji. Kje bo javnost lahko izvedela več o teh rezultatih?

Sumarni rezultati, torej za Slovenijo ter različne panoge, bodo javno objavljeni na portalu Organizacijska energija kot tudi v strokovnem mediju reviji HRM. Posamezne izsledke pa bomo objavljali tudi v dnevnem časopisju in nadejamo se, da bo o njih poročala tudi nacionalna TV.

Kaj bo sledilo potem, ko bo stanje opredeljeno in bomo vedeli kakšna je organizacijska energija v Sloveniji?

Krepili bomo zavedanje o pomenu organizacijske energije s predstavitvijo najboljših praks kot tudi pomagali podjetjem pri definiranju strategij za izboljšanje organizacijske energije. Na podlagi naučenega  bomo projekt s pomočjo partnerjev nadgradili na mednarodno raven in ga oblikovali v tradicionalno letno akcijo, kajpak z izmenjavo mednarodnih primerjav.

Želimo si oblikovati klub podjetij z dobrim indeksom organizacijske energije, ki bodo živeli s projektom in širili koncept v vsakdanje prakse. Ne samo zaradi dobrega imena, ampak tudi zato, ker je dokazano, da dobra organizacijska energija prispeva k uspešnosti in večji dobičkonosnosti podjetja.

Še preden bodo zbrani in znani rezultati pa nas zanima, kako bi vi opisali prihodnost organizacijske energije v slovenskih podjetjih in organizacijah?

Veliko se gibljem med slovenskimi podjetji in organizacijami in lahko rečem,  da je zavedanje o pomenu mehkih dejavnikov ter njihovem vplivu na trdne finančne kazalnike vsak dan večje. To me zelo veseli.  Tako menim, da bomo letos namerili precej boljšo organizacijsko energijo kot leta 2011. Zagotovo bodo zanimive razlike med panogami.  Prav tako pričakujem precejšnje razlike med javnim in gospodarskim sektorjem. Zelo si želim, da se zniža raven malodušja v Sloveniji in da pokažemo več  produktivne energije. Glede na to, da opažam več sodelovanja in povezovanja tako med ljudmi kot med organizacijami, menim, da bomo to dokazali tudi v raziskavi.

Vse kar bomo namerili pa bo zagotovo ponudilo priložnost, da najdemo ustrezne strategije, da se povzpnemo višje. Saj veste, vse kar lahko izmerimo, lahko tudi izboljšamo.


Bi tudi vi radi preverili kakšno je stanje energije v vašem podjetju? Bi radi preprečili energetski mrk? Sedaj imate odlično priložnost. Vključite se v Nacionalno merjenje organizacijske energije. Kako? Preverite tukaj.

Prav tako se lahko naročite na prejemanje novic, ki se nanašajo na projekt in tematiko organizacijske energije. V spodnji okvir samo vnesite vaš email naslov.

Newsletter-blog
Sending